Ms 085_049

Pericope moralis huius Eua͠gelÿEuangelÿ


razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: pridiga :
locus shema: ff cilj: 044v : fol. 044v
naslov lat. : Pericope moralis huius Eua͠gelÿ
incipit lat. : Quia haec locut₉ sum vobis, triſtitia impleuit cor vestrum.
eksplicit: 2. De potestate Diaboli ſuper animas credentium penitus ſublata & circa nos externas vehementer imminuta.
dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Opis narejen neposredno po rokopisu.
  • 2010-12-02Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa od fol. 110r do 127r.
  • 2010-12-01Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa od fol. 63r do 109v.
  • 2010-11-26Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa od fol. 29v do 62v.
  • 2010-11-24Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa do fol. 29r.
  • 2008-10-02Katja Mihurko Poniž: Prvi osnutek opisa z osnovno strukturo vseh slovenskih in latinskih besedil. Dopolniti je potrebno incipite in explicite latinskih perikop.
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 085_049. Pericope moralis huius Eua͠gelÿEuangelÿ. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_085_049/VIEW/ [ datum dostopa ]