Ms 085_050

EVANGELIVM DOMINICÆ 5. post Resurectionem. Ioa͠n:Ioannis16. cap:


razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: svetopisemsko besedilo :
locus shema: ff cilj: 046r : fol. 046r
naslov lat. : EVANGELIVM DOMINICÆ 5. post Resurectionem. Ioa͠n:16. cap:
incipit: Hteistimu zhasu ie rekol GOSPVD suoÿm Jogram: Sarsnizo Sarsnizo iest vom poveim zhe bote kei OZHETA Prosili v moÿm ÿmeni toku vom bode on dal.
eksplicit: No sposnamo mi deti vse rezhi vesh, no nikar napotrebuiesh debite gdu vprashol, satega volo veruÿemo desiti od Boga von ſhel.
opomba regesta : Evangelij na 5. nedeljo po vstajenju oz. na 5. velikonočno nedeljo; Jn 16,23-30.
dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Opis narejen neposredno po rokopisu.
  • 2010-12-02Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa od fol. 110r do 127r.
  • 2010-12-01Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa od fol. 63r do 109v.
  • 2010-11-26Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa od fol. 29v do 62v.
  • 2010-11-24Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa do fol. 29r.
  • 2008-10-02Katja Mihurko Poniž: Prvi osnutek opisa z osnovno strukturo vseh slovenskih in latinskih besedil. Dopolniti je potrebno incipite in explicite latinskih perikop.
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 085_050. EVANGELIVM DOMINICÆ 5. post Resurectionem. Ioa͠n:Ioannis16. cap:. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_085_050/VIEW/ [ datum dostopa ]