Ms 085_054

PERICOPE MOralis huius Euangelÿ.


razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: pridiga :
locus od: 050r shema: ff do: 050v : fol. 050r-050v
naslov lat. : PERICOPE MOralis huius Euangelÿ.
incipit lat. : 1. Haec locut₉ sum vobis, vt non Scandalizemini. De malor͠u praemeditatione, Vt minus mala ſint.
eksplicit: Et haec facient vobis, quia non nouer͠ut patrem, neq͠ₔ me. Contra ignora͠tiam Dei reru͠q͠ₔ diuinar͠u plurimor͠u malor͠u cauſam.
dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Opis narejen neposredno po rokopisu.
  • 2010-12-02Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa od fol. 110r do 127r.
  • 2010-12-01Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa od fol. 63r do 109v.
  • 2010-11-26Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa od fol. 29v do 62v.
  • 2010-11-24Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa do fol. 29r.
  • 2008-10-02Katja Mihurko Poniž: Prvi osnutek opisa z osnovno strukturo vseh slovenskih in latinskih besedil. Dopolniti je potrebno incipite in explicite latinskih perikop.
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 085_054. PERICOPE MOralis huius Euangelÿ.. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_085_054/VIEW/ [ datum dostopa ]