Ms 085_055

EVANGELIVM Dominicae PENTECOSTES. Ioannis. 14. cap


razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: svetopisemsko besedilo :
locus od: 052r shema: ff do: 052v : fol. 052r-052v
naslov lat. : EVANGELIVM Dominicae PENTECOSTES. Ioannis. 14. cap
incipit: Hteistimu Zhasu ie guoril Ieſus proti suoim Iogram: Kateri mene lubi, ta bode moÿe beſsede dershal, inu moi ozha ga bo lubil, inu mÿ bomo knema priſhli inu praebiualiſhe pernemu delali.
eksplicit: Ampakh deta suet sposna de iest ozheta lubim, ÿnu taku sturim koker ÿe Ozha meni sapouedol.
opomba regesta : Evangelij na binkoštno nedeljo; Jn 14,25-31.
dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Opis narejen neposredno po rokopisu.
  • 2010-12-02Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa od fol. 110r do 127r.
  • 2010-12-01Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa od fol. 63r do 109v.
  • 2010-11-26Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa od fol. 29v do 62v.
  • 2010-11-24Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa do fol. 29r.
  • 2008-10-02Katja Mihurko Poniž: Prvi osnutek opisa z osnovno strukturo vseh slovenskih in latinskih besedil. Dopolniti je potrebno incipite in explicite latinskih perikop.
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 085_055. EVANGELIVM Dominicae PENTECOSTES. Ioannis. 14. cap. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_085_055/VIEW/ [ datum dostopa ]