Ms 085_059

PROMPTVARŸ MORALIS SVPER Evangelia Dominicalia Pars AESTVALIS. EVANGELIVM DOMINIAEDOMINICAE. 1. POST PENTECOSTEN. Lucae 6. cap:


razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: svetopisemsko besedilo :
locus od: 054r shema: ff do: 054v : fol. 054r-054v
naslov lat. : PROMPTVARŸ MORALIS SVPER Evangelia Dominicalia Pars AESTVALIS. EVANGELIVM . 1. POST PENTECOSTEN. Lucae 6. cap:
incipit: HTEISTIMU ZHSU IE REKOL IESus h suoÿm Jogram: bodite milostiui, koker ÿe tudi vash Ozha milostiu. Neſodite, taku tudi nebote ſoieni.
eksplicit: Tÿ Hinauez, ismi poprei tu brunu is tuoiga oka, potler pogledai no strebi to troho ſtoiga brata ozheſa.
opomba regesta : Evangelij na 1. nedeljo po binkoštih; Lk 6,36-42. Pisava je tukaj in v sledeči perikopi zopet enaka kot v prvi polovici kodeksa.
dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Opis narejen neposredno po rokopisu.
  • 2010-12-02Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa od fol. 110r do 127r.
  • 2010-12-01Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa od fol. 63r do 109v.
  • 2010-11-26Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa od fol. 29v do 62v.
  • 2010-11-24Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa do fol. 29r.
  • 2008-10-02Katja Mihurko Poniž: Prvi osnutek opisa z osnovno strukturo vseh slovenskih in latinskih besedil. Dopolniti je potrebno incipite in explicite latinskih perikop.
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 085_059. PROMPTVARŸ MORALIS SVPER Evangelia Dominicalia Pars AESTVALIS. EVANGELIVM DOMINIAEDOMINICAE. 1. POST PENTECOSTEN. Lucae 6. cap:. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_085_059/VIEW/ [ datum dostopa ]