Ms 085_058

Feria 3tia Pentecostes. Euangeli͠u (feria 3tia pentecoſtes) Joannis.10. capi.


razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: svetopisemsko besedilo :
locus od: 053r shema: ff do: 053v : fol. 053r-053v
naslov lat. : Feria 3tia Pentecostes. Euangeli͠u (feria 3tia pentecoſtes) Joannis.10. capi.
incipit: Vnim tÿstem Zhaſsu. Je rekel Jeſus h Fariſerjam. Sa riſnizo sa riſnizo, jest vam pouem:
eksplicit: Jest ſem perſhel pak, de [vrzel ]ſ hiuejo inu de imajo po obilniſhi ſhiuelnije Imeti.
opomba regesta : Evangelij na 3. dan binkoštne osmine; Jn 10,1-10.
dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Opis narejen neposredno po rokopisu.
  • 2010-12-02Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa od fol. 110r do 127r.
  • 2010-12-01Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa od fol. 63r do 109v.
  • 2010-11-26Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa od fol. 29v do 62v.
  • 2010-11-24Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa do fol. 29r.
  • 2008-10-02Katja Mihurko Poniž: Prvi osnutek opisa z osnovno strukturo vseh slovenskih in latinskih besedil. Dopolniti je potrebno incipite in explicite latinskih perikop.
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 085_058. Feria 3tia Pentecostes. Euangeli͠u (feria 3tia pentecoſtes) Joannis.10. capi.. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_085_058/VIEW/ [ datum dostopa ]