Ms 085_061

In festo SS͠maeSanctissimae Trinitatis. Euangelium Matthaei. 28. cap.


razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: svetopisemsko besedilo :
locus shema: ff cilj: 055r : fol. 055r
naslov lat. : In festo SS͠mae Trinitatis. Euangelium Matthaei. 28. cap.
incipit: Vnim ÿstim Zhassu ie djal JESVS h suoim Jogram. Meni ie dana usa oblast: na Nebu, inu na Semle.
eksplicit: Inu pole jest bodem usuami uselaj: noter do konza tega sueta.
opomba regesta : Evangelij na praznik Svete Trojice; Mt 28,18-20. Pisava se zopet spemeni, enako še pri sledečem evangeliju na str. 55v.
dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Opis narejen neposredno po rokopisu.
  • 2010-12-02Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa od fol. 110r do 127r.
  • 2010-12-01Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa od fol. 63r do 109v.
  • 2010-11-26Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa od fol. 29v do 62v.
  • 2010-11-24Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa do fol. 29r.
  • 2008-10-02Katja Mihurko Poniž: Prvi osnutek opisa z osnovno strukturo vseh slovenskih in latinskih besedil. Dopolniti je potrebno incipite in explicite latinskih perikop.
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 085_061. In festo SS͠maeSanctissimae Trinitatis. Euangelium Matthaei. 28. cap.. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_085_061/VIEW/ [ datum dostopa ]