Ms 085_062

In Festo Corporis Chr͠iChristi. Euangelium Joan:Joannis 6. cap


razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: svetopisemsko besedilo :
locus shema: ff cilj: 055v : fol. 055v
naslov lat. : In Festo Corporis Chr͠i. Euangelium Joan: 6. cap
incipit: Vunim ÿstim zhasu ie Iesus kiudom rekal: moje messu ie ena praua jejd, alli ſpisha: inu moja kry ie enu prauu pytje.
eksplicit: Leta ie ta kruh, kteri ie od Nebess pryſhal: nikar, kakor so vashi ozhoui manno jeidli, inu so vmerli: kateri, leta kruh jej, ta bo shiuil vekomaj.
opomba regesta : Na Telovo; Jn 6,55-58.
dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Opis narejen neposredno po rokopisu.
  • 2010-12-02Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa od fol. 110r do 127r.
  • 2010-12-01Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa od fol. 63r do 109v.
  • 2010-11-26Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa od fol. 29v do 62v.
  • 2010-11-24Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa do fol. 29r.
  • 2008-10-02Katja Mihurko Poniž: Prvi osnutek opisa z osnovno strukturo vseh slovenskih in latinskih besedil. Dopolniti je potrebno incipite in explicite latinskih perikop.
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 085_062. In Festo Corporis Chr͠iChristi. Euangelium Joan:Joannis 6. cap. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_085_062/VIEW/ [ datum dostopa ]