Ms 085_063

EVANGELIVM Dominicae 2. postpentecosten. Lu:Lucae 16. cap.


razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: svetopisemsko besedilo :
locus od: 056r shema: ff do: 056v : fol. 056r-056v
naslov lat. : EVANGELIVM Dominicae 2. postpentecosten. Lu: 16. cap.
incipit: Hteistimu Zhaſu ie rekel Ieſus hſuoim Iogram: ſkosi eno pergliho. En zlouikh ie bil naredel eno veliko Vezherio inu ie nih veliko kne pouabil.
eksplicit: Iest vom pakh poueim, de obeden teh Mosh, kateri ſo pouableni, nebo moÿe vezherÿe vkuſil.
opomba regesta : Evangelij na 2. nedeljo po binkoštih; Lk 14,16-24.
dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Opis narejen neposredno po rokopisu.
  • 2010-12-02Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa od fol. 110r do 127r.
  • 2010-12-01Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa od fol. 63r do 109v.
  • 2010-11-26Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa od fol. 29v do 62v.
  • 2010-11-24Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa do fol. 29r.
  • 2008-10-02Katja Mihurko Poniž: Prvi osnutek opisa z osnovno strukturo vseh slovenskih in latinskih besedil. Dopolniti je potrebno incipite in explicite latinskih perikop.
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 085_063. EVANGELIVM Dominicae 2. postpentecosten. Lu:Lucae 16. cap.. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_085_063/VIEW/ [ datum dostopa ]