Ms 085_076

PERICOPE moralis huiusEu͠a:Euangelÿ


razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: pridiga :
locus od: 068v shema: ff do: 069r : fol. 068v-069r
naslov lat. : PERICOPE moralis huiusEu͠a:
incipit lat. : Redde rationem Villicationis tuae. De bona & vera diſpenſatione
eksplicit: Vos in aeterna tebernacula. De aeterna retributione eleemosÿnar͠u.
opomba: Ob koncu perikope je druga roka kasneje dodala sledeče besedilo: Facite vobis amicos de mammona iniquitatis cum defeceritis recipiant vos in eterna tabernacula. Vsemi tui liſt piſhe oſsendeſet jnu ta gosput ie hualil tiga kriuizhniga shafaria deie on taku ſaſtopnu bil sturil
dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Opis narejen neposredno po rokopisu.
  • 2010-12-02Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa od fol. 110r do 127r.
  • 2010-12-01Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa od fol. 63r do 109v.
  • 2010-11-26Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa od fol. 29v do 62v.
  • 2010-11-24Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa do fol. 29r.
  • 2008-10-02Katja Mihurko Poniž: Prvi osnutek opisa z osnovno strukturo vseh slovenskih in latinskih besedil. Dopolniti je potrebno incipite in explicite latinskih perikop.
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 085_076. PERICOPE moralis huiusEu͠a:Euangelÿ. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_085_076/VIEW/ [ datum dostopa ]