Ms 085_077

EVANGELIVM Dominicae 9. post pentecosten. Lucae 19. cap:


razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: svetopisemsko besedilo :
locus od: 070r shema: ff do: 070v : fol. 070r-070v
naslov lat. : EVANGELIVM Dominicae 9. post pentecosten. Lucae 19. cap:
incipit: Hteiſtimu Zhaſu: kadar ſe ie Ieſus per blishauol k Ieruſalemu, videl ie to Meſtu no ſe ſazhne iokat Zheshne
eksplicit: Vi ſte pak ſne ſturili, eno merdrarſko iamo. No ie vzil vsakh dan od Dne da dne noter vtim Tempelni.
opomba regesta : Evangelij na 9. nedeljo po binkoštih; Lk 19,41-47.
dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Opis narejen neposredno po rokopisu.
  • 2010-12-02Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa od fol. 110r do 127r.
  • 2010-12-01Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa od fol. 63r do 109v.
  • 2010-11-26Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa od fol. 29v do 62v.
  • 2010-11-24Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa do fol. 29r.
  • 2008-10-02Katja Mihurko Poniž: Prvi osnutek opisa z osnovno strukturo vseh slovenskih in latinskih besedil. Dopolniti je potrebno incipite in explicite latinskih perikop.
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 085_077. EVANGELIVM Dominicae 9. post pentecosten. Lucae 19. cap:. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_085_077/VIEW/ [ datum dostopa ]