Ms 085_081

EVANGELIVM Dominicae 11 post pentecosten. Mar: 7. cap


razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: svetopisemsko besedilo :
locus shema: ff cilj: 074r : fol. 074r
naslov lat. : EVANGELIVM Dominicae 11 post pentecosten. Mar: 7. cap
incipit: Hteistim Zhasu: kader ie on ſupet vuon ſhol, od teh kraÿou Tÿra no Sidona, ie on prishel h galileiſkimu Morÿu, ſkusi ſred kreÿou teh Deſet Mest.
eksplicit: On ie Vse dobru ſturil: On ie glushze ſturel ſhlishaÿeze, mutze Gouoreze.
opomba regesta : >Evangelij na 11. nedeljo po binkoštih; Mt 7,31-37.
dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Opis narejen neposredno po rokopisu.
  • 2010-12-02Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa od fol. 110r do 127r.
  • 2010-12-01Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa od fol. 63r do 109v.
  • 2010-11-26Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa od fol. 29v do 62v.
  • 2010-11-24Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa do fol. 29r.
  • 2008-10-02Katja Mihurko Poniž: Prvi osnutek opisa z osnovno strukturo vseh slovenskih in latinskih besedil. Dopolniti je potrebno incipite in explicite latinskih perikop.
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 085_081. EVANGELIVM Dominicae 11 post pentecosten. Mar: 7. cap. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_085_081/VIEW/ [ datum dostopa ]