Ms 085_082

PERICOPE moralis huius Eua͠n:Euangelÿ


razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: pridiga :
locus od: 074v shema: ff do: 075r : fol. 074v-075r
naslov lat. : PERICOPE moralis huius Eua͠n:
incipit lat. : 1. Adducunt ei ſurdum & mutum; & deprecabantur eum, vt imponat illi man͠u.
eksplicit: Locus duplex. Primus, quod gloria fugientes ſequitur, ſecund₉, contra torporem fidei.
dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Opis narejen neposredno po rokopisu.
  • 2010-12-02Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa od fol. 110r do 127r.
  • 2010-12-01Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa od fol. 63r do 109v.
  • 2010-11-26Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa od fol. 29v do 62v.
  • 2010-11-24Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa do fol. 29r.
  • 2008-10-02Katja Mihurko Poniž: Prvi osnutek opisa z osnovno strukturo vseh slovenskih in latinskih besedil. Dopolniti je potrebno incipite in explicite latinskih perikop.
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 085_082. PERICOPE moralis huius Eua͠n:Euangelÿ. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_085_082/VIEW/ [ datum dostopa ]