Ms 085_085

EVANGELIVM Dominicę 13 post pentecosten. Lucae: 17. cap


razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: svetopisemsko besedilo :
locus od: 078r shema: ff do: 078v : fol. 078r-078v
naslov lat. : EVANGELIVM Dominicę 13 post pentecosten. Lucae: 17. cap
incipit: PErgudilu ſeie: kadar ie shal Ieſus v Ieruſalem, toku ie on ſhel vsred ſkosi ſamario no Galileo,
eksplicit: Je rekol knemu: Vstani, no poidi, ſakai tuoia Vera ie tebe iſuelizaniga ſturila.
opomba regesta : Evangelij na 13. nedeljo po binkoštih; Lk 17,11-19.
dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Opis narejen neposredno po rokopisu.
  • 2010-12-02Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa od fol. 110r do 127r.
  • 2010-12-01Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa od fol. 63r do 109v.
  • 2010-11-26Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa od fol. 29v do 62v.
  • 2010-11-24Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa do fol. 29r.
  • 2008-10-02Katja Mihurko Poniž: Prvi osnutek opisa z osnovno strukturo vseh slovenskih in latinskih besedil. Dopolniti je potrebno incipite in explicite latinskih perikop.
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 085_085. EVANGELIVM Dominicę 13 post pentecosten. Lucae: 17. cap. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_085_085/VIEW/ [ datum dostopa ]