Ms 085_084

PERICOPE moralis huius Eua͠gelÿEuangelÿ.


razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: pridiga :
locus od: 077r shema: ff do: 077v : fol. 077r-077v
naslov lat. : PERICOPE moralis huius Eua͠gelÿ.
incipit lat. : 1. Beati oculi quivident quae uos videtis. De uera laude iuſtor͠u, etiam in hac Vita.
eksplicit: 7. Vade & tu fac ſimiliter. De bonor͠u oper͠u neceſsitate.
dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Opis narejen neposredno po rokopisu.
  • 2010-12-02Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa od fol. 110r do 127r.
  • 2010-12-01Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa od fol. 63r do 109v.
  • 2010-11-26Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa od fol. 29v do 62v.
  • 2010-11-24Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa do fol. 29r.
  • 2008-10-02Katja Mihurko Poniž: Prvi osnutek opisa z osnovno strukturo vseh slovenskih in latinskih besedil. Dopolniti je potrebno incipite in explicite latinskih perikop.
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 085_084. PERICOPE moralis huius Eua͠gelÿEuangelÿ. . URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_085_084/VIEW/ [ datum dostopa ]