Ms 085_087

EVANGELIVM Dominicae 14. post pentecosten. Matthe: 6. cap.


razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: svetopisemsko besedilo :
locus od: 080r shema: ff do: 080v : fol. 080r-080v
naslov lat. : EVANGELIVM Dominicae 14. post pentecosten. Matthe: 6. cap.
incipit: H teistimu Zhasu: Ie rekol Iesus hsuoim Iogram. Nihze nemore Duema Gospodama ſhlushiti.
eksplicit: Ishite nar poprei Boshie kraleuſtuu, Inu negouo prauizo, taku vom bo leto vse peruershenu.
opomba regesta : Evangelij na 14. nedeljo po binkoštih; Mt 6,24-33.
dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Opis narejen neposredno po rokopisu.
  • 2010-12-02Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa od fol. 110r do 127r.
  • 2010-12-01Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa od fol. 63r do 109v.
  • 2010-11-26Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa od fol. 29v do 62v.
  • 2010-11-24Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa do fol. 29r.
  • 2008-10-02Katja Mihurko Poniž: Prvi osnutek opisa z osnovno strukturo vseh slovenskih in latinskih besedil. Dopolniti je potrebno incipite in explicite latinskih perikop.
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 085_087. EVANGELIVM Dominicae 14. post pentecosten. Matthe: 6. cap.. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_085_087/VIEW/ [ datum dostopa ]