Ms 085_088

PERICOPE Moralis huius Eu͠a:Euangelÿ


razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: pridiga :
locus od: 080v shema: ff do: 081r : fol. 080v-081r
naslov lat. : PERICOPE Moralis huius Eu͠a:
incipit lat. : 1. Nemo potest duobus dominis ſeruire. De ſolius Dei cultu, ſeruitio
eksplicit: diuinae Vol͠utatis faciendae primam curam & ſollicitudinem eſse debere: in caeteris, De͠u ſuis nunqu͠a defutur͠u.
dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Opis narejen neposredno po rokopisu.
  • 2010-12-02Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa od fol. 110r do 127r.
  • 2010-12-01Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa od fol. 63r do 109v.
  • 2010-11-26Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa od fol. 29v do 62v.
  • 2010-11-24Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa do fol. 29r.
  • 2008-10-02Katja Mihurko Poniž: Prvi osnutek opisa z osnovno strukturo vseh slovenskih in latinskih besedil. Dopolniti je potrebno incipite in explicite latinskih perikop.
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 085_088. PERICOPE Moralis huius Eu͠a:Euangelÿ. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_085_088/VIEW/ [ datum dostopa ]