Ms 085_091

EVANGELIVM Dominicae 16. post pentecoſten. Lucae. 14. cap.


razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: svetopisemsko besedilo :
locus od: 084r shema: ff do: 084v : fol. 084r-084v
naslov lat. : EVANGELIVM Dominicae 16. post pentecoſten. Lucae. 14. cap.
incipit: H teiſtimu Zhasu: ſe ie pergudilu, de ie on priſhel veno Hiſho eniga vishiga tih Phariſeou, na eno Soboto, kruh iest
eksplicit: Sakai kateri ſe ſam pouiſhuÿe, tabo ponishan: Inu kateri ſe ſam ponisha, tabo pouishan.
opomba regesta : >Evangelij na 16. nedeljo po binkoštih; Lk 14,1-12.
dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Opis narejen neposredno po rokopisu.
  • 2010-12-02Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa od fol. 110r do 127r.
  • 2010-12-01Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa od fol. 63r do 109v.
  • 2010-11-26Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa od fol. 29v do 62v.
  • 2010-11-24Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa do fol. 29r.
  • 2008-10-02Katja Mihurko Poniž: Prvi osnutek opisa z osnovno strukturo vseh slovenskih in latinskih besedil. Dopolniti je potrebno incipite in explicite latinskih perikop.
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 085_091. EVANGELIVM Dominicae 16. post pentecoſten. Lucae. 14. cap.. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_085_091/VIEW/ [ datum dostopa ]