Ms 085_090

PERICOPE moralis huius Eu͠a:Euangelÿ


razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: pridiga :
locus shema: ff cilj: 082v : fol. 082v
naslov lat. : PERICOPE moralis huius Eu͠a:
incipit lat. : 1. Ibant cum illo diſcipoli eius, et turba copiosa. De bonis Exemplis maiorum
eksplicit: De Dei miſericordia, qua peccatores, iniecta tribulation͠u manu, a ſtatu & curſu peccati reuocat.
dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Opis narejen neposredno po rokopisu.
  • 2010-12-02Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa od fol. 110r do 127r.
  • 2010-12-01Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa od fol. 63r do 109v.
  • 2010-11-26Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa od fol. 29v do 62v.
  • 2010-11-24Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa do fol. 29r.
  • 2008-10-02Katja Mihurko Poniž: Prvi osnutek opisa z osnovno strukturo vseh slovenskih in latinskih besedil. Dopolniti je potrebno incipite in explicite latinskih perikop.
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 085_090. PERICOPE moralis huius Eu͠a:Euangelÿ. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_085_090/VIEW/ [ datum dostopa ]