Ms 085_101

EVANGELIVM Dominicae 21 post pentecosten. Matth: 18. cap:


razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: svetopisemsko besedilo :
locus od: 093r shema: ff do: 094r : fol. 093r-094r
naslov lat. : EVANGELIVM Dominicae 21 post pentecosten. Matth: 18. cap:
incipit: Hteiſtimu Zhaſu: Ie gouoril Ieſus hſuoÿm Iogram ſkoſi eno pergliho. Tu Nebesko kraleuſtuu ie perglihanu enimu Kralu, kateri ie hotil suoimi hlapzi raitingo delati.
eksplicit: Raunu taku bo moi oza nebeski tudi Vom ſturil,ako neodpuſtite is ſuaſhiga ſerza, Vsakateri, ſuoimu Bratu negouu praegriſhene.
opomba regesta : Evangelij na 21. nedeljo po binkoštih; Mt 18,23-35.
dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Opis narejen neposredno po rokopisu.
  • 2010-12-02Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa od fol. 110r do 127r.
  • 2010-12-01Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa od fol. 63r do 109v.
  • 2010-11-26Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa od fol. 29v do 62v.
  • 2010-11-24Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa do fol. 29r.
  • 2008-10-02Katja Mihurko Poniž: Prvi osnutek opisa z osnovno strukturo vseh slovenskih in latinskih besedil. Dopolniti je potrebno incipite in explicite latinskih perikop.
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 085_101. EVANGELIVM Dominicae 21 post pentecosten. Matth: 18. cap:. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_085_101/VIEW/ [ datum dostopa ]