Ms 085_102

Pericope moralis huius Euangelÿ:


razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: pridiga :
locus od: 094r shema: ff do: 094v : fol. 094r-094v
naslov lat. : Pericope moralis huius Euangelÿ:
incipit lat. : 1. Oblat₉ ͠e ei vnus, qui debebat ei decem millia latenta. De ingenti debito peccator͠u.
eksplicit: De fraterna charitate ſincera & cordiali perpetuo tenenda.
dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Opis narejen neposredno po rokopisu.
  • 2010-12-02Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa od fol. 110r do 127r.
  • 2010-12-01Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa od fol. 63r do 109v.
  • 2010-11-26Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa od fol. 29v do 62v.
  • 2010-11-24Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa do fol. 29r.
  • 2008-10-02Katja Mihurko Poniž: Prvi osnutek opisa z osnovno strukturo vseh slovenskih in latinskih besedil. Dopolniti je potrebno incipite in explicite latinskih perikop.
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 085_102. Pericope moralis huius Euangelÿ:. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_085_102/VIEW/ [ datum dostopa ]