Ms 085_105

EVANGELIVM Dominicae 23 poſt pentecosten. Matth: 9. cap:


razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: svetopisemsko besedilo :
locus od: 097r shema: ff do: 097v : fol. 097r-097v
naslov lat. : EVANGELIVM Dominicae 23 poſt pentecosten. Matth: 9. cap:
incipit: Hteiſtimu Zaſu: Polle, teh viſih ie eden priſhel, inu ie pred Ieſuſa doli padel, inu ie dial: GOSPVD, moija Hzhÿ ie ſdai vmerla.
eksplicit: Inu ta Dekliza ie gori vſtala. Inu ta glas se ie risglaſsil pouſe teÿſti Deſheli.
opomba regesta : Evangelij na 23. nedeljo po binkoštih; Mt 9,18-26.
dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Opis narejen neposredno po rokopisu.
  • 2010-12-02Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa od fol. 110r do 127r.
  • 2010-12-01Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa od fol. 63r do 109v.
  • 2010-11-26Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa od fol. 29v do 62v.
  • 2010-11-24Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa do fol. 29r.
  • 2008-10-02Katja Mihurko Poniž: Prvi osnutek opisa z osnovno strukturo vseh slovenskih in latinskih besedil. Dopolniti je potrebno incipite in explicite latinskih perikop.
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 085_105. EVANGELIVM Dominicae 23 poſt pentecosten. Matth: 9. cap:. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_085_105/VIEW/ [ datum dostopa ]