Ms 085_104

PERICOPE moralis huius Eu͠agelÿEuangelÿ


razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: pridiga :
locus shema: ff cilj: 095v : fol. 095v
naslov lat. : PERICOPE moralis huius Eu͠agelÿ
incipit lat. : 1. Conſilium inier͠ut, ut caper͠et Ieſum in ſermone. De maleuolentia & hÿpocriſi audientium Veritatem
eksplicit: 7. Et qua ſunt Dei, Deo. De Dei honore, obſequio, cultu, in primis obſeru͠ado.
dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Opis narejen neposredno po rokopisu.
  • 2010-12-02Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa od fol. 110r do 127r.
  • 2010-12-01Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa od fol. 63r do 109v.
  • 2010-11-26Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa od fol. 29v do 62v.
  • 2010-11-24Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa do fol. 29r.
  • 2008-10-02Katja Mihurko Poniž: Prvi osnutek opisa z osnovno strukturo vseh slovenskih in latinskih besedil. Dopolniti je potrebno incipite in explicite latinskih perikop.
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 085_104. PERICOPE moralis huius Eu͠agelÿEuangelÿ. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_085_104/VIEW/ [ datum dostopa ]