Ms 085_115

NA PRASNIK TEGA SUETIGA Marternika S. Stephana. Matth: 23. cap.


razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: svetopisemsko besedilo :
locus od: 106r shema: ff do: 106v : fol.106r-106v
naslov: NA PRASNIK TEGA SUETIGA Marternika S. Stephana. Matth: 23. cap.
incipit: Hteiſtimu Zhasu, ie rekol Gospud Ieſus keni Vnoshizi teh Iudou inu htem viſhim tem Phariam
eksplicit: ui mene poſeh mal nebote vezh vidili, toku dolgu de porezete: Segnan ie ta kateri pride v tem ÿme͠i tiga Gospodi.
opomba regesta : Na praznik mučenika sv. Štefana; Mt 23, 34-39.
dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Opis narejen neposredno po rokopisu.
  • 2010-12-02Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa od fol. 110r do 127r.
  • 2010-12-01Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa od fol. 63r do 109v.
  • 2010-11-26Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa od fol. 29v do 62v.
  • 2010-11-24Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa do fol. 29r.
  • 2008-10-02Katja Mihurko Poniž: Prvi osnutek opisa z osnovno strukturo vseh slovenskih in latinskih besedil. Dopolniti je potrebno incipite in explicite latinskih perikop.
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 085_115. NA PRASNIK TEGA SUETIGA Marternika S. Stephana. Matth: 23. cap.. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_085_115/VIEW/ [ datum dostopa ]