Ms 085_116

Nata prasnikh tiga S: Apostelna no Euangeliſta s: Ioann: Euan: Iann: 21.


razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: svetopisemsko besedilo :
locus shema: ff cilj: 107r : fol.107r
naslov: Nata prasnikh tiga S: Apostelna no Euangeliſta s: Ioann: Euan: Iann: 21.
incipit: Hteiſtimu Zhasu, ie rekol Gospud Ieſus h Petru: Poidi ſamanoi. Petrus se pak okuli oberne, no vidi tiga Iogra ſanim iete
eksplicit: To ie ta Joger kateri od teh rizhi prizhuie, no ie to on piſsol, inu mi veimo deie negouo prizouaine resniznu.
opomba regesta : Na praznik apostola in evangelista sv. Janeza; Jn 21,22-24.
dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Opis narejen neposredno po rokopisu.
  • 2010-12-02Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa od fol. 110r do 127r.
  • 2010-12-01Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa od fol. 63r do 109v.
  • 2010-11-26Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa od fol. 29v do 62v.
  • 2010-11-24Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa do fol. 29r.
  • 2008-10-02Katja Mihurko Poniž: Prvi osnutek opisa z osnovno strukturo vseh slovenskih in latinskih besedil. Dopolniti je potrebno incipite in explicite latinskih perikop.
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 085_116. Nata prasnikh tiga S: Apostelna no Euangeliſta s: Ioann: Euan: Iann: 21.. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_085_116/VIEW/ [ datum dostopa ]