Ms 086_028

Druge Bukuize. Opominoujne h timu snotrajnjmu ulezheozhe. Postaue druih Bukuizh.


razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: proza :
locus shema: ff cilj: 039r : fol. 039r
naslov: Druge Bukuize. Opominoujne h timu snotrajnjmu ulezheozhe. Postaue druih Bukuizh.
incipit: Ta 1.a Od snotrajniga okulihojejna. Saderhajna.
eksplicit: Od uelike zeste Sueitga Krisha.
dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Opis narejen neposredno po rokopisu.
  • 2011-02-14Matija Ogrin: Vsebinski dodatki in podrobnosti.
  • 2008-10-02Katja Mihurko Poniž: Prvi osnutek opisa z osnovno strukturo besedil.
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 086_028. Druge Bukuize. Opominoujne h timu snotrajnjmu ulezheozhe. Postaue druih Bukuizh.. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_086_028/VIEW/ [ datum dostopa ]