Ms 086_059

Ta XVIII. Postaua. De te zhaſsne reue, se radouolnu, pò Christushouim exemplj noſsiti imajo.


razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: proza :
locus shema: ff cilj: 082r-083r : fol.082r-083r
naslov: Ta XVIII. Postaua. De te zhaſsne reue, se radouolnu, pò Christushouim exemplj noſsiti imajo.
incipit: Syn, iest ſem 'snebes doli pershel, inu ſem satuoiga isuelizhajna uolo, tuoje reue naſſe vsel, nikar permoran, ſamuzh od lubesni ulezhen: debi se poterpeshliuosti vuzhil, inu tih zharnih reu neuolni nenoſsel.
eksplicit: Ah kuliku bi ieh od delezh inu sadaj ostalu, kadar bi tuoih prelepih exemplou predozhima nejemelj. Pole she smo sadostj mlazhni inu mersli, de smo si lih ueliko tuoih zhudesuv uidili inu vuka: kai bi bilu, kader bi takushne luzhi, 'k satabo hojeinu nejemeli.
dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Opis narejen neposredno po rokopisu.
  • 2011-02-14Matija Ogrin: Vsebinski dodatki in podrobnosti.
  • 2008-10-02Katja Mihurko Poniž: Prvi osnutek opisa z osnovno strukturo besedil.
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 086_059. Ta XVIII. Postaua. De te zhaſsne reue, se radouolnu, pò Christushouim exemplj noſsiti imajo. . URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_086_059/VIEW/ [ datum dostopa ]