Ms 086_072

Ta XXXI. Postaua. Od sanozhouajna vseh stuari, debi ſe ta stuarnik najtj mogel.


razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: proza :
locus shema: ff cilj: 099v-101r : fol.099v-101r
naslov: Ta XXXI. Postaua. Od sanozhouajna vseh stuari, debi ſe ta stuarnik najtj mogel.
incipit: Gospud, dobru poerbujem she uegshj milosti, aku my je kèkai priti, kir me nebode obeden mogel, tudj obena stuar motiti.
eksplicit: Katera na tu 'svunajne tiga zhloueka gleda, milost ſe tiga snotrainiga dershy. Una bode pogosto obnorjena, leta na Buga vupa, de ſe neobnori.
dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Opis narejen neposredno po rokopisu.
  • 2011-02-14Matija Ogrin: Vsebinski dodatki in podrobnosti.
  • 2008-10-02Katja Mihurko Poniž: Prvi osnutek opisa z osnovno strukturo besedil.
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 086_072. Ta XXXI. Postaua. Od sanozhouajna vseh stuari, debi ſe ta stuarnik najtj mogel.. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_086_072/VIEW/ [ datum dostopa ]