Ms 086_111

Ta IX. Postaua. De nas, inu usetu nashe, Bogu gori offrat imamo, inu sa use moliti.


razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: proza :
locus shema: ff cilj: 157v-159v : fol.157v-159v
naslov: Ta IX. Postaua. De nas, inu usetu nashe, Bogu gori offrat imamo, inu sa use moliti.
incipit: Gospud use rizhy ſo tuoie, katere ſo v nebeshah, inu na ſemli. Jest shelim mene tebi 'kenimu uolnjmu offru, gori isrozhiti, inu tuoj uezhno obstati.
eksplicit: Vsmili ſe Gospud, dai milost tem kateri je poterbujejo, dai gnado tem kateri jo proshio: inu dauoshi, de taki ostanemo de bomo vredni preieti tuoio milost, inu k uezhnimu ſhiulejnu gori bomo jemali. Amen..
dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Opis narejen neposredno po rokopisu.
  • 2011-02-14Matija Ogrin: Vsebinski dodatki in podrobnosti.
  • 2008-10-02Katja Mihurko Poniž: Prvi osnutek opisa z osnovno strukturo besedil.
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 086_111. Ta IX. Postaua. De nas, inu usetu nashe, Bogu gori offrat imamo, inu sa use moliti.. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_086_111/VIEW/ [ datum dostopa ]