Ms 086_119

Ta XVII. Postaua. Od gorezhe lubesni, inu silne shele Christusha ushiti. Glas Mlaishiga.


razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: proza :
locus shema: ff cilj: 171r-172v : fol.171r-172v
naslov: Ta XVII. Postaua. Od gorezhe lubesni, inu silne shele Christusha ushiti. Glas Mlaishiga.
incipit: Stà nar uegshj bogabojezhnostio, inu sgorezho lubesnio, ûsimi shelami tiga serza, inu sûso mozhio shelim tebe Gospud prejeti.
eksplicit: Inu kadar bodo onu ſadubili ta shelno andoht, inu vshiuanu skleinejne inu bodo tudi dobru resueſselenj inu nashizheni, od ſuete tuoie mise pridejo, naj bodeo name vbosiga spomnili.
dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Opis narejen neposredno po rokopisu.
  • 2011-02-14Matija Ogrin: Vsebinski dodatki in podrobnosti.
  • 2008-10-02Katja Mihurko Poniž: Prvi osnutek opisa z osnovno strukturo besedil.
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 086_119. Ta XVII. Postaua. Od gorezhe lubesni, inu silne shele Christusha ushiti. Glas Mlaishiga.. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_086_119/VIEW/ [ datum dostopa ]