Ms 087_01

Pro vermibus


razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: zdravilstvo :
locus shema: ff cilj: 010r : fol. 010r
naslov: Pro vermibus
opomba: Štiri vrstice v slovenščini.
dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Opis narejen neposredno po rokopisu.
  • 2011-09-02Matija Ogrin: Vsebinski dodatki.
  • 2009-09-21Katja Mihurko Poniž: Prvi osnutek opisa z osnovno strukturo.
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 087_01. Pro vermibus. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_087_01/VIEW/ [ datum dostopa ]