Ms 087

Moč rožmarina

Zbirka receptov za zdravila in zdravilna jedila z rožmarinom v slovenščini in italijanščini (1r-33r). - Pripisan spis: De Praedestinatione (ff. 48r-50r). - Quid ...

identifikator rokopisa:
država: Slovenija
naselje: Ljubljana
identifikacijska številka Nuk : Ms 338
vsebina rokopisa:
povzetek:

Zbirka receptov za zdravila in zdravilna jedila z rožmarinom v slovenščini in italijanščini (1r-33r). - Pripisan spis: De Praedestinatione (ff. 48r-50r). - Quid est praeceptum a iure vel ab homine de quo toties in casibus (51r-51v). - Privezano k: Fioravanti Leonardo: Discorsi dello eccellente dottore, et cavaliero M. Leonardo Fioravanti Bolognese. Sopra la Cirugia, con la dichiaratione di molte cose necessarie da sapere, non piu scritte in modo tale (str. 129-175) [sign. R 23476] B.k., b.d. 92+46 listov.

razčlenjena rokopisna enota:
naslov izvirni ital. : VIRTÙ. Virtù del Rosmarino
naslov uredniški slov. : Moč rožmarina
fizični opis:
opis objekta oblika: kodeks :
opis pisne podlage material: papir :
pisna podlaga:
material: papir

Svetlejši papir, svetlo črnilo, lege obsegajo od 4 do 20 listov.

obseg:
opomba: 92 ff. Rokopis prvotno ni bil paginiran, paginacija je pripisana s svinčnikom. Listi 34r-46v so prazni. Sledi privezan del, 47r-v prazen, 48r-51v popisano, nato do konca prazno.
dimenzije list enota: mm :
višina: 155
širina: 95
opis rok roke: 1 :
opomba o roki:

Vse zapisala ena roka.

zgodovina:
izvor:
čas nastanka: Datum nastanka ni znan.
dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Opis narejen neposredno po rokopisu.
  • 2011-09-02Matija Ogrin: Vsebinski dodatki.
  • 2009-09-21Katja Mihurko Poniž: Prvi osnutek opisa z osnovno strukturo.
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 087. Moč rožmarina. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_087/VIEW/ [ datum dostopa ]