Ms 088_17

Mirabilis deus in ſanctis ſuis zhudin ie G: Bug v' ſuoih ſuetnikih


razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: pridiga :
locus shema: ff cilj: 250r-250v : fol. 250r-250v
naslov: Mirabilis deus in ſanctis ſuis zhudin ie G: Bug v' ſuoih ſuetnikih
incipit: Nikar breſs urshoha Bog ie zhuda inu mirakelne na ſemli inu na nebesſih dopernashal ſkusi ſuoje ſuejste ſhlushabnike, ampak de bi my ſkusi taiſte ſposnali mogozhnost Boshjo
eksplicit: Katera uelika muzh te S. vere nashe, ſe je ſposnala ſkusi zhuda, inu mirakeln teh lubih ſuetnikou, inu ſuetniz Boshÿh, kateri ſo uelike zhuda dopernaſhali, v' Luffzi, na Semli, v Vodi inu na vsyh ſtuarjenih rezheh, v'mej katerimi S.N.: ſe ſueti, kakòr tu Sonze v'mej suesdamy, tu ſlatu v'mej drugo rudo; kakor ta Diamant v'mej shlahtnimi kameni: taku ta S.N.: je v'mej drugimi ſuetniki, ete: .
opomba: Med slovenskim besedilom so tudi latinski stavki.
dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Opis narejen neposredno po rokopisu.
  • 2011-09-24Matija Ogrin: Strukturni dodatki, ureditev.
  • 2009-10-16Katja Mihurko Poniž: Prvi osnutek opisa z osnovno strukturo podatkov.
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 088_17. Mirabilis deus in ſanctis ſuis zhudin ie G: Bug v' ſuoih ſuetnikih. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_088_17/VIEW/ [ datum dostopa ]