Ms 088

Nemške in slovenske pridige iz ljubljanskega konventa bosonogih avguštincev

Avtor pridig naj bi bil ljubljanski avguštinec Gregor Vorenc (1660-1730). SBL navaja, da je Vorenc pod vplivom Matije Kastelca in Janeza Svetokriškega začel pis ...

identifikator rokopisa:
država: Slovenija
naselje: Ljubljana
identifikacijska številka Nuk : Ms 262(1)
vsebina rokopisa:
povzetek:

Avtor pridig naj bi bil ljubljanski avguštinec Gregor Vorenc (1660-1730). SBL navaja, da je Vorenc pod vplivom Matije Kastelca in Janeza Svetokriškega začel pisati verska besedila v slovenščini. Kot oficialni pridigar dveh bratovščin (sv. Jožefa in mrliške), v katerih so bile nemške in slovenske pridige enakopravne, je med 1697-1706 spisal tri zvezke pridig v nemškem jeziku. Nemškim geslom na začetku pridig in citatom v njih je pogosto pripisoval slovenske prevode, kar pomeni, da so mu nemško pisane predloge rabile za slovensko govorjeno besedo. Slovenski teksti so večinoma omejeni na krajše odlomke, nekaj je celih pridig.

Med nemško besedilo je na fol. 15v prilepljen listič z besedilom: „iest proſsm tebe eno majhino proshno od tebe, nikar moiga oblizhja neſramoti. proſsi moia mati, iest nezhem tuoiga oblizhia ſramotiti. Tulikan ie on bulshi sturjen, kakor Angeli, kulikur ie on enu vishe jme erbal, kakor onÿ, sakaj h'katerimu Angelu ie on kedaj rekal, ti si moj syn, danas sim iest tebe rodil.“ Na več listih je pripis „Poite K'Joshephu“, morda povezan s pobožnostmi bratovščine.

razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: pridižna zbirka, redovništvo: bosonogi avguštinci (OAD) :
naslov uredniški lat. : Predigten [germanice et slovenice.] Ex Conventus Labacensis ad D. Josephum Ord ff. Eremit. Discalc. S. P. Augustini. 2 vol. (I 7a-465 b, II 6a-358b).
naslov uredniški slov. : Nemške in slovenske pridige iz ljubljanskega konventa bosonogih avguštincev
seznam bibliografskih enot:
fizični opis:
opis objekta oblika: kodeks :
opis pisne podlage material: papir :
pisna podlaga:
material: papir

Svetlejši papir, svetlo črnilo

obseg:
opomba: 363 ff. Rokopis prvotno ni bil oštevilčen, foliacija je pripisana s svinčnikom. Na zadnji platnici kasneje pripisano, kje so slovenski teksti.
dimenzije list enota: mm :
višina: 190
širina: 150
opis rok roke: 2 :

dve roki, glavnina besedila s svetlejšim črnilom, dopisi druge roke s temnejšim, druga roka je tudi dopisala na liste, ki so bili prišiti k izvirniku, lastniški vpis: Ex Conventus Labacensis ad D. Josephum Ord ff. Eremit. Discalc. S. P. Augustini.

zgodovina:
izvor:
kraj nastanka: Ljubljana
čas nastanka ne po: 1702 ne pred: 1696 : 1696-1702
provenienca: Avguštinski diskalceatski samostan v Ljubljani 1786.
dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Opis narejen neposredno po rokopisu.
  • 2011-09-24Matija Ogrin: Strukturni dodatki, ureditev.
  • 2009-10-16Katja Mihurko Poniž: Prvi osnutek opisa z osnovno strukturo podatkov.
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 088. Vorenc, Gregor: Nemške in slovenske pridige iz ljubljanskega konventa bosonogih avguštincev. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_088/VIEW/ [ datum dostopa ]