Ms 111

Jezusovo življenje in trpljenje

Rokopis, datiran leta 1807, sestavljajo tri besedila, prevzeta ali predelana iz obširne slovenske baročne besedilne tradicije o Jezusovem življenju. Prvih 14 po ...

identifikator rokopisa:
država: Slovenija
naselje: Ljubljana
identifikacijska številka NUK : Ms 1390/202-1
vsebina rokopisa:
povzetek:

Rokopis, datiran leta 1807, sestavljajo tri besedila, prevzeta ali predelana iz obširne slovenske baročne besedilne tradicije o Jezusovem življenju. Prvih 14 poglavij (str. 1–132) povzema Jezusovo življenje od začetka njegovega javnega delovanja do cvetne nedelje, zadnje večerje in odhoda na Oljsko goro. Na str. 132 se začenja sredi strani – z isto roko, črnilom in grafičnimi značilnostmi – poglavje Od nebeshkiga vesela, ki ni del pasijonskega izročila, temveč izvira iz meditativnih besedil o štirih poslednjih stvareh, obsega str. 132–149. Na str. 149 se začenja tretje besedilo s podrobnejšim opisom Jezusovega pasijona, poglavja so šteta na novo: Ta pervi Capitel od tega verta Gethsemani. Snov besedila s strani 118–132 se tu delno ponovi. Tako imata npr. odlomka o odhodu od zadnje večerje na Oljsko goro na straneh 118–119 in 150–151 enako evangeljsko vsebino, vendar gre vsekakor za dve različni besedili. Tretje besedilo se konča s polaganjem mrtvega Jezusa v grob: 19. poglavje z naslovom Ta devetnaisti Capitel, koku je Christus v'grob poloſhen biu se konča na str. 258.

Rokopis je lepopisno izdelan prepis odlomkov iz več rokopisov o Jezusovem življenju iz 18. stoletja. Ohranil se je v zapuščini bukovnika Matije Nagliča (1799–1854), vendar ga ni napisal on, marveč izobražen pisec z zelo kultivirano pisavo; datacija 1807 je zapisana na koncu besedila, kar daje vtis zaključenosti rokopisa, čeravno ta vsebuje le poglavja iz mnogo širše pasijonske besedilne tradicije.

razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: proza :
naslov uredniški slov. : Jezusovo življenje in trpljenje
incipit slov. : ...
eksplicit: ...
fizični opis:
opis objekta oblika: kodeks :
opis pisne podlage material: papir :
pisna podlaga:
material: Nekoliko močnejši, bolj rjav papir z močnejšim odtisom sita.
obseg:
opomba: Obseg: 132 fol.
dimenzije list enota: mm :
višina: 178
širina: 110
foliacija: Rokopis je izvorno paginiran od 1 do 258.
kolacija leg:
opis rok roke: 1 :
opomba o roki:

Napisala ena sama, izjemno kultivirana roka.

opis okrasja:

opis vezave:

Vezava s konca 19. stoletja ali začetka 20. stoletja: hrbet in vogali v mehkem rjavem usnju, kartonske platnice prevlečene z marmoriranim papirjem.

zgodovina:
izvor:
kraj nastanka: Gorenjska
čas nastanka: 1807
provenienca: Rokopis je iz zapuščine bukovnika Matije Nagliča prevzela Marija Črnilc ob koncu 19. stoletja. Na zadnji, neoštevilčeni list je zapisala:
navedba: "Pričujoči rokopis in ostalo rokopisnino Matije Nagličevo sem pred kakimi 14timi leti dobila pri Kosmátu na Srednji Beli preddvorske župnije. Po vrhéh in po skrinjah imenovanega Nagličevega domú se je vse to valjalo. Še veliko je bilo, ki je tam ostalo; ker je dalje nabiranje zabranil jerob; on je pa le denarja iskal, ne knjig.
Marija Črnilčeva s Pivke, febr. 1909."
Nato je prišla celotna Nagličeva zapuščina v last msgr. Toma Zupana, od tod v NUK.
dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Opis narejen neposredno po rokopisu.
  • 2017-02-19Matija Ogrin: Celoten opis.
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 111. Jezusovo življenje in trpljenje. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_111/VIEW/ [ datum dostopa ]