Ms 109

Vrhpoljski rokopis

Zvezek iz osmih listov z besedili za pobožnost do sv. Frančiška Ksaverija je nastal, kot je sklepati po naslovu, v Gorenjem Vrhpolju (Oberfeld), podružnici župn ...

identifikator rokopisa:
država: Slovenija
naselje: Ljubljana
identifikacijska številka Nuk : Ms 1227
vsebina rokopisa:
povzetek: Zvezek iz osmih listov z besedili za pobožnost do sv. Frančiška Ksaverija je nastal, kot je sklepati po naslovu, v Gorenjem Vrhpolju (Oberfeld), podružnici župnije Šentjernej, sredi 18. stoletja, verjetno v povezavi s češčenjem tega svetnika pri bližnji cerkvi sv. Frančiška Ksaverija v Dolenji Stari vasi. Besedilo litanij je prepisano iz pesmarice Ahacija Stržinarja Catolish kershanskiga vuka peissme (1729), v nadaljevanju pa se besedilo razlikuje od te predloge. Namesto molitve Spomyn Svete Reshne Kervij in več drugih, ki litanijam sledijo pri Stržinarju, ima Vrhpoljski rokopis na tem mestu besedilo, ki sv. Frančiška Ksaverija poveže z molitvenim spominom Jezusovih peterih krvavih ran, kar je motiv, globoko vraščen v slovensko krščansko kulturo. Na zadnjih dveh listih sledi latinski blagoslov vode in soli. Jezikovne oblike so prilagojene dolenjskemu okolju.
razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: govor, ekleziastični: škofijski kleriki :
naslov izvirni lat. : Litaniæ Sclavonicæ de Sto Francisco Xaverio in Oberfeld
naslov uredniški slov. : Vrhpoljski rokopis
incipit slov. : Kyrie eleison
eksplicit: ... depellendique omnia mala et adversantia ab hoc loco, ejusque incolis in Nomine Patris ✠ et Filij✠ et Spiritus ✠ sancti. Amen.
fizični opis:
opis objekta oblika: snopič :
opis pisne podlage material: papir :
pisna podlaga:
material: papir

Ročno izdelan papir z grobo površinsko teksturo, razmik žic v situ cca. 21 mm, vodnih znamenj ni opaziti.

obseg:
dimenzije list enota: mm :
višina: 165
širina: 103
foliacija: Foliacije ni.
kolacija leg:

En sam snopič iz 8 listov, sešit z vrvico in obdan z zelenim prevlečnim ovojem iz 19. stoletja.

opis rok roke: 1 :
opomba o roki:

Napisala ena roka.

opis okrasja:

opis vezave:

Snopič je sešit z vrvico, v vezniku pravilno vzdolž pregiba, ovoj iz zelenega papirja pa pravokotno skozi liste z vsake strani posebej.

zgodovina:
izvor:
kraj nastanka: Gorenje Vrhpolje
čas nastanka ne po: 1780 ne pred: 1729 : 1729–1780
provenienca: S podpisom Ivana Vrhovnika.
dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Opis narejen neposredno po rokopisu.
  • 2017-03-29Matija Ogrin: Celoten opis.
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 109. Vrhpoljski rokopis. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_109/VIEW/ [ datum dostopa ]