Ms 113

Pesmarica iz Gorij

Pesmarica iz Gorij je rokopis romarskih idr. pesmi za božjo pot v Marijino Celje (Mariazell) na gornjem Štajerskem, ki je nastal v Gornjih Gorjah na Gorenjskem ...

identifikator rokopisa:
država: Slovenija
naselje: Ljubljana
identifikacijska številka Nuk : Ms 1485/II/13
vsebina rokopisa:
povzetek:

Pesmarica iz Gorij je rokopis romarskih idr. pesmi za božjo pot v Marijino Celje (Mariazell) na gornjem Štajerskem, ki je nastal v Gornjih Gorjah na Gorenjskem med 1761 in 1792 s posameznimi poznejšimi vpisi še v 19. stoletju. Vsebuje 22 pesmi, od teh je vsaj 10 marijaceljskih, torej romarskih, še ena Marijina, dve svetniški (sv. Agata, sv. Barbara), nato več pasijonskih pesmi, med njimi je starejša in posebej dragocena Peſem Od jesusa slouo Jmana, tematska pasijonska pesem o Jezusovem slovesu od matere Marije pred njegovim trpljenjem (žal izpisane le prve tri kitice; sicer neznana, ohranjena le v tem rokopisu). Na koncu sledijo skupina mašnih spevov Ta deruga Pesem per Svete Mashe (fol. 31v–33v), folija 34 in 35 sta prazna, nato Pesem od sodbe Boshie (fol. 36v–39r).

Pesmi je v rokopis pisalo pet rok. Prvi dve roki sta visoko kultivirani, nedvomno duhovnikov, prva je napisala pesem na fol. 1–2, druga folije od 3r do 24r, kjer se konča pesem o mučeništvu sv. Barbare. Ta začetni del rokopisa je najstarejši, vsekakor še iz dobe priljubljenih božjih poti, t.j. pred letom 1780. Sledi še ena marijaceljska romarska pesem na fol. 24r–26r s tretjo roko, najverjetneje še v istem času. Nato sta preostali dve roki (od teh ena bukovniška) dopisali le same pasijonske in mašne pesmi, kar je moč razumeti kot posledico prepovedi romanj. Rokopis je popisan do folija 39, vpisi so tudi na zadnjih dveh, vmesni listi so prazni.

Več zapisovalcev je pustilo datirane vpise in podpise. Letnica 1761 je vpisana na veznem listu zadnje platnice. Na zadnjem veznem foliju pesmarice (ii) je vpis, morda z roko Justina Ambrožiča: Shkof je biu V goriah Ta 30. Dan Mesza Roshenga zueta ulete 1792. Zapis se nanaša na vizitacijo škofa Mihaela Brigida, ki je uradno datirana 28. junija 1792 v Gornjih Gorjah (NŠAL, Vizitacije, šk. 8.) Pod Peſm od Jesusa iz šestih kitic (fol. 28v–30r) se je pisec podpisal: Leto je ieshtin Om

sic: e
roshez pisov (ista roka je napisala še skupino mašnih spevov). Pod Pesmijo od sodbe Boshie, ki obsega 12 kitic, sta dva podpisa: slovenski zapis Jestin Amroshizh V sgornh gori
surplus: ri
ah
, pod njim je še drug podpis v nemščini: Augustin Amroſchizh Obrgiriah; vsi trije zapisi priimka Ambrožič kažejo narečno reduciran soglasnik 'b'. Na prednjih in zadnjh listih je nekaj poznejših zapisov o čebelah in vremenu, v zapisu na fol. 1v sta zapisani letnici 1793 in 1794.

razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: pesmarica, ekleziastični: škofijski kleriki, kmečki pisci: drugi kmečki pisci :
naslov uredniški slov. : Pesmarica iz Gorij
incipit slov. : To leshim iaſ bogi greshnikh brelubleni iesuſ moi
eksplicit: de so bezele na nogah nesle deruge dan iesnenn sun
fizični opis:
opis objekta oblika: kodeks :
opis pisne podlage material: papir :
pisna podlaga:
material: papir

obseg:
opomba: Obseg 69 listov.
dimenzije list enota: mm :
višina: 146
širina: 90
foliacija: Ni številčenja.
kolacija leg:
formula: i + 2 + 8 + 8 + 8 + 8 + 7(-1) + 8 + 8 + 8 + 2 + ii

Rokopis sestavlja deset let: osem regularnih leg iz osmih listov (le iz pete lege je iztrgan en list), spredaj in na koncu sta še legi iz le dveh listov, knjižni blok obsega tako 67 listov, s prostima veznima listoma (i, ii) 69.

opis rok roke: 5 :
opomba o roki:

V rokopis je pisalo pet rok.

opis okrasja:

opis vezave:

Platnice so iz desenih deščic, prevlečenih s temnorjavim usnjem. Hrbet manjka, prednja platnice se ne drži več knjižnega bloka. Zapirača sta že odpadla, v obeh platnicah so vidni njuni sledovi.

zgodovina:
izvor:
kraj nastanka: Gorje na Gorenjskem
čas nastanka ne po: 1792 ne pred: 1761 : 1761–1792
dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Opis narejen neposredno po rokopisu.
  • 2017-03-21Matija Ogrin: Vsebinska analiza in zgodovina rkp.
  • 2017-03-02Matija Ogrin: Kodikološki opis in osnovni podatki.
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 113. Pesmarica iz Gorij. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_113/VIEW/ [ datum dostopa ]