Ms 114

Stomaška pesmarica

Poznobaročni rokopis iz vasi Stomaži pri Ajdovščini vsebuje pesmi o priljubljenih svetnikih, kakor so sv. Jurij, sv. Aleš, sv. Anton Padovanski, sv. Frančišek K ...

identifikator rokopisa:
država: Slovenija
naselje: Ljubljana
identifikacijska številka Nuk : Ms 1485/I/3
vsebina rokopisa:
povzetek:

Poznobaročni rokopis iz vasi Stomaži pri Ajdovščini vsebuje pesmi o priljubljenih svetnikih, kakor so sv. Jurij, sv. Aleš, sv. Anton Padovanski, sv. Frančišek Ksaverij (več pesmi), sv. Neža Politiana, sv. Peter in Pavel idr.; ob njih več Marijinih in pasijonskih pesmi. V osrednjem delu je več prazničnih in katehetičnih ter skupina mašnih pesmi. Priložnostna Peisem Sa novu leitu v zadnjem delu je datirana z navedbo novega leta 1787. Nekatere posebej omenjajo romanja, te so iz dobe do cca. 1780.

Rokopis je nastal iz več ločenih snopičev in kot prepis starejšega gradiva, ki so ga dopolnjevali in preurejali postopoma. Na praznih listih na začetku in na koncu rokopisa je pripisano kazalo pesmi. Zapis kazala na prvih listih je komaj berljiv, na vrhu seznama stoji: 55. Peismi je noter. Kazalo jih navaja spredaj XXXVI, na koncu še 15. Dejansko obsega prvi del rokopisa 15 pesmi, srednji del vsebuje 17, med njimi več prazniških, zadnji del 11 pesmi.

Rokopis je zelo poškodovan: listi na začetku in koncu so skoraj uničeni od vlage, prvi trije večidel neberljivi. Platnice iz lepenke so prevlečene z rjavim usnjem, hrbet je raztrgan. Vidna je preprosta domača vezava, ki z debelejšo vrvjo povezuje tri dele rokopisa: med prvi in treji del, ki ju je napisala glavna, manj vešča roka, je všit drugi del, napisan z bolj izurjeno roko. Prvi in treji del je glavna roka napisala verjetno kot en rokopis; drugi del je bil mednju verjetno vstavljen pozneje. Glede na ohranjeno številčenje pesmi prve roke je razbrati, da jih 14 manjka.

razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: pesmarica, kmečki pisci: drugi kmečki pisci :
naslov uredniški slov. : Stomaška pesmarica
fizični opis:
opis objekta oblika: kodeks :
opis pisne podlage material: papir :
pisna podlaga:
material: papir

Prva lega – 32 listov – je iz močnega papirja svetlo modrega odtenka, razmik med žicami variira od 28 do 32 mm. Naslednji dve legi – 8 in 4 listi – sta prav tako iz debelejšega, toda svetlega papirja, razmik med žicami variira od 28 do 35 mm. Na listu, označenem s št. XXI, je vodni znak:

vodni znak: monogram CBF velikosti 90 x 30 mm
. Srednji del je iz nekoliko tanjšega, svetlejšega papirja, razmik enak, vodnega znaka ni videti. Zadnji del rkp je znova kombiniran iz modrega in belega papirja.

obseg:
opomba: 102 folija.
dimenzije list enota: mm :
višina: 157
širina: 105
foliacija: Več pretrganih številčenj.
kolacija leg:
formula: i + ii + 1(18) + 2(8) + 3(4) || + 4(28+1) + 5(12 + 6(8)) || + 7(12 + 8(8)) + iii k 12 listu še + 8 + iii

Rokopis sestavlja osem leg, ki skupaj z ohranjenimi tremi veznimi listi (i–iii) obsegajo 102 lista.

Prvi del sestavljajo tri lege: prva lega (18 listov) je iz modrega, druga (8) in tretja (4) iz belega papirja. Osrednji del se začne z debelo četrto lego, ki vsebuje kar 28 listov; dodani 29. list je bil spretno všit v snopič brez para na drugi strani. Ta, osrednji del rokopisa, je bil nekdaj všit v drugo vezavo, vidne so nekdanje luknjice za prepeljavo niti, vendar je k peti legi (12 listov) tudi zdaj še s prepeljavo niti prišita šesta lega (8 listov). V zadnjem, tretjem delu se ponovi kombinacija papirja iz prvega dela rokopisa: sedma lega (12 listov) je iz modrega, osma (8) pa iz belega papirja, vendar je osma lega všita v sedmo s prepeljavo niti pred njen zadnji, t.j. 12 folij.

opis rok roke: 2 :
opomba o roki pisar: stomaz_1 : Prva roka je napisala prvih 30 in zadnjih 20 listov rokopisa.
opomba o roki pisar: stomaz_2 : Druga roka je napisala osrednji del, 49 listov.
opis vezave:

zgodovina:
izvor:
čas nastanka ne po: 1790 ne pred: 1760 : cca. 1780
provenienca: V NUK je rokopis prinesel Venceslav Čopič iz Ajdovščine leta 1965; tedaj je bil rokopis lastnina družine Klemenčič, Stomaži 24, občina Ajdovščina. Na fol. 67v je z otroško pisavo vpisano ime Onton Bratina.
dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Opis narejen neposredno po rokopisu.
  • 2017-03-17Matija Ogrin: Vsebinski dodatki.
  • 2017-03-03Matija Ogrin: Kodikološki opis in naslovi pesmi.

Deli rokopisa:

Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 114. Stomaška pesmarica. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_114/VIEW/ [ datum dostopa ]