Ms 114_08

Ta 8 Peisem od Maria Divize


razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: pesem :
locus od: 022r do: 022v : 22r–22v
naslov: Ta 8 Peisem od Maria Divize
dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Opis narejen neposredno po rokopisu.
  • 2017-03-17Matija Ogrin: Vsebinski dodatki.
  • 2017-03-03Matija Ogrin: Kodikološki opis in naslovi pesmi.
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 114_08. Ta 8 Peisem od Maria Divize . URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_114_08/VIEW/ [ datum dostopa ]