Ms 114_23

Ta VIII. od Svetiga Franciska vishej O Maria pouna gnade


razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: pesem :
locus od: 050r do: 052v : 50r–52v
naslov: Ta VIII. od Svetiga Franciska vishej O Maria pouna gnade
dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Opis narejen neposredno po rokopisu.
  • 2017-03-17Matija Ogrin: Vsebinski dodatki.
  • 2017-03-03Matija Ogrin: Kodikološki opis in naslovi pesmi.
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 114_23. Ta VIII. od Svetiga Franciska vishej O Maria pouna gnade. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_114_23/VIEW/ [ datum dostopa ]