Pesmarica s Svete Planine
Diplomatični prepis in digitalni faksimile rokopisa
Neznani rokopisi slovenskega slovstva 17. in 18. stoletja (NRSS)‌ Modul z diplomatičnimi prepisi ‌
Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU
Odsek za tehnologije znanja, Institut "Jožef Stefan"
Ljubljana
2017

Fragment pesmi o križevem potu

Dushizam sviz pomagali,
Dej jem Vezhnu Veſsele.
Finis Canto de Vja Crucis

Peiſsem
od Krishouga Pota, Na
Visho od Shaloſtne Matere boshje
Ogreishnig glej Shaloſt Marie.

1. ſtation
OChristani ſem tezite,
Na Dvor pilatushou sdej;
Nu Jesuſa to pogleite
Kir pred Sodbo ſtoj sdej.
2
Pilatush je k Smart Obsodu,
Nashga lubga Jesuſsa;
Greishnik al ſe nabash ſpokuru.
Ker Jesus ſate leben da.
2. ſtation
Judje ſoga prezh pelali,
Teshek Krish mu na rame vergli;
So ga Svuali jenu teplj,
Jesus vſse volnu Terpj.
3. ſtation
Olubesniu Jesus Nadoushni.
Kok je mozhnu sKrisham padu;
Ogreishnik leſam ti tezi,
De ga bosh od tau uſignu.
4. ſtation
Oshaloſti prevelika,
Jesuſa jenu Marie;
Ker more ta preluba Mat,
od Soiga Sÿna Slovou jemat.
5. ſtation
Omuj kriſtijan leſem poglej,
Kok je Jesus oſlabu sdej;
SKrisham namore vezh naprej,
‌OSimon‌ nikar ſemu na odpovej.
6. ſtation
Jesus Supet Sam Krish vleizhe,
voſs kervau nu Sapluan;
‌Faronika‌ mu naprut pertezhe
poda mo eno ruto de se obrishe ſam
7. ſtation
Omuj Jesus je vdrugezh padu,
Kok na Obras pod krisham leshi;
Judje po nem teptajo,
e Sveta Krÿ zhes nih leti.
8. ſtation
Tukej ſe milujokaimo,
S Jurusalemskmi ſhenam naglaſs
nashe pregreihe obshalvaimo,
De Jusus tud potroshta naſs.
9. ſtation
Jesus je trekezh dolipadu,
Na tu terdu kamine;
leta Krish ga je mozhnu pobu,
vSmil Se taushenkrat Bogu.
10. ſtation
Oti Nadoushna Ouzhiza,
Kok odren ſtoish ti tæ;
O Angelz bersh perſtopite,
SVashem perout Sakrite ga.
11. ſtation
Opogleite Semkej Kriſtjan,
Kaj se sdej tukej godÿ;
Kok Jesusa perbjajo nausmilen
De vſse tezhe dol Sveta Krÿ.
12. ſtation
OUbe sdej shaluite vſse ſtvarj,
Jesus ſhe na Krish viſsi;
Trÿ Urre vbridki Smarti,
potem Dusho gor ſpuſtÿ.
13. ſtation
shaloſtna M
14. ſtation
Ah tukej shaluim is Souſam,
kje nash Jesus pokopan;
padmo dol na koleina,
zhaſtimo Jesuſsa nu Mario.
15. ſtation
Oh bod zheshen nash krishan Jesus,
jen nega Shalaſtna Mat sdej;
mÿ te proſsmo vſmil ſe zhes naſ,
Nashem Dusham dej Sveti Reÿ.
F[…]

Fragment pesmi iz 19. stoletja

O marija tud usmili
Zvestih varhov se doma
V dneh življenja v smrtni sili
Prosi zanje Jezusa
Starše brate in Sestrice
Rajnih Romarjov dušice
Izročim ti Mati zdaj
Sveti Blagoslov jim daj
6.
Zdej Zvonovi zazvonite
Nam za žalostno slovo
Vroče solze se razlite
Zadnjo krat na to zemljo
Ti pa Jezus in Marijo
Bodi naša tovaršija
Klical te bom na pomoč
Kadar pride smrtna noč
Finis

Peiſſem Klagvaine enga Greish-
nika inu troshtaine Dvize Mar-
ie: Na Visho od S. Gore.

Ta 1. Greishnik.
Jeſt ubog greishnik zagujem,
Smojem greishnim shiuleinam;
Kader ſodbo premishlujem,
Boim ſe pogubleina;
OMaria Boshja Mati,
Satu ktebi perbeishim.
Kir jmam vpaine nate,
De pogubleinu ubeishim.
Dviza 2. Maria.
Poſlushej veſelo poshto,
puſsti greishnu zagvaine;
koku boshja Mat troshta,
Tuoje prau upaine;
jeſt ſem tuoje perbishalshe.
Nu vſseh ubogih greishnikou.
Greishnu Shiuleine pobulshej,
Nu peidi k ſpovedniku.
3. Greishnik.
Jeſt ſem predelezh Sabredu,
uto pregreishnu Shiuleine;
kdu me bo greihou ſpoveidou;
vſse ſorte velik Shtueine;
jeſt ſem vſse Gnade ſaprau.
Naupam ſe pobulshat.
Kdu me bo ſBugam ſprau.
Na bo otau odpushat.
4. Duiza Maria.
Men je vſseleje mogozhe,
ſproſiti odpushaine;
slasti kader greishnik ozhe,
Na prej vſeb pobulshaine;
Tuojo pregreishno nauado.
Spovei koker vesh nu snash.
vſse Samoresh s boshjo Gnado,
sdej je ta Svolen zhaſs.
5. Greishnik.
OMati miloſt Vezhne,
Satu ktebi jeſti klagujem;
Dokler jeſt greishnik nasrezhni,
Vezh Gnade poterbujem;
Kaj nuza ſe ſpokoriti.
Ker ni ſtanouitnoſti:
Greihe pak ſpet ponouiti,
Po zhloveski Slabuſti.
6. Dviza Maria.
Koker je reiſs oblublenu,
Na boj ſe slabi greishnik;
Gnado te bo dau obilnu,
Moj Sÿn tuoj odershenik;
Ti pak vgreishni navadi.
Meni ſe perporozhi:
Nu od greishne perloshnoſti,
ſtanovitnu ſe odlozhi.
7. Greishnik.
O Maria trosht veſsele,
vſse tu bom jeſt rat ſturu;
Dapounu tuoje povele,
Popolnima Spokuru;
Buh otu deb vſso pregreiho.
Sapuſtu poſihmau:
Dokler mene mozhnu greva,
Kir ſem Boga rezhalu.
8. Dviza Maria.
Satu bom te pomagala;
de bosh deilou pokuro;
Vſselei te na ſtran ſtala,
sdej nu na ſadno Urro;
glej pak moj greishnik lubi,
De meni bosh hvaleshen;
Nu moimu Sÿnu oblubi,
Stanovitno Lubeſen.
9. Duiza Maria.
KSadnimu merkej moj greishnik,
Kaj Maria Duiza;
Nu Chriſtus tuoj odershenik,
Sveitije ſa tojo Dushiza;
De gvishnu pridesh v Nebeſsa,
zhes greihe deilej pokuro.
pogoſt s Reishnim Telleſam
ſpishej ſlabo Naturo.
10. Greishnik.
OJesus jenu Maria,
letu jeſt ſturit shelim;
Deb moja ſlaba Dushiza
bla naShpishana sJesusam.
pogoſtu vmoimu shiuleinu,
inu tud na ſadni zhes.
De kader ſe lozh od Telleſsa,
puide Suet Nebu na vezhni zhes.
Amen.

Peiſem od Duize Marje
Na Visho Svete Planine. Al pa.

1.
Maria Nebeſs Kraliza;
ſe prava Nebeska Luzh;
Mogoshna ſe pomozhniza,
Velika je toja muzh;
Js Nebeſ ſe potegnila.
Tega nar mogozhnshga:
vtoje Serze Saklenila,
Tega Syna Boshiga.
2.
Kdu je ta ker more srezhti;
O Maria Tuojo zhaſt;
Leſsam Leſsam greishnik tezi,
poglei Marie Oblaſt;
U ſoimu Serzu Boga jma.
Js nega nam Gnade deli.
Le pohleunu jo proſimo
guishnu nam jeh ſturi.
3.
Ti leipa sgudna Daniza;
Buh ſeje Salubu vte
Ti pohlevna Golobiza,
Dau tije Sam tvoje jme:
Bogu ſeti Serze vſela.
Kamer ozhsh nagnesh ga.
Kar ti proſsesh bosh dobila,
ſpouni na naſs greishnike.
4.
Mazhnu ſe je Sazhuditi,
Dobrute lete Goſpe;
Serzhnu ſmo doushni lubiti,
Nje miloſtu Serze;
Kateri Nej sveistu ſlushi.
Prou gvishnu ſashihran je.
De na bo peklenski slushen,
De vGnadi boshi umerje
5.
Kader pride Smart steshano,
Mati pridi na pomuzh;
odsheni hudo ſkushnavo,
Dej nam eno pravo Luzh;
Tuoiga Sÿna prou lubiti,
Eno Serzhno greunigo;
Tu nam ozhesh Sadobiti,
Skus miloſt Serza toiga.
6.1 1Šesta kitica v rokopis ni prepisana, osrednji del strani 8r je prazen. Pod številko 6 je poznejša roka pripisala z barvnim svinčnikom: Gasper Polakus Pio anno 1770.

Peiſsem od Angelskiga zhesheina
Na Visho Ainſiglarsko.

To-
1.
To Angelsku zhesheine,
Marie posrauleine;
Ozhmo vſsi ukup ſapeiti,
Maria ga ozhe vseti.
zheshena zheshna,
Diuiza Maria.
2.
Stem Angelzam rezimo,
zheshena ſi Maria;
od Vekomej svolena,
De bosh Boga ſpozhela;
Pohleuna pohleuna,
Diuiza Mariia.
3.
Gnade Boshje ſe pouna,
Maria Bogu vollna;
bres Mandesha ſpozheta,
ſpozhela bres Ozheta;
Prezhiſta prezhiſta,
Diuiza Maria.
4.
Sam Goſpud Buh je ſtaboj,
Kir jma vſe pod ſaboj;
Tega bodesh Rodila,
Stoimi Perſi doila;
Ti vreidna ti ureidna,
Diuiza Maria.
5.
Shegnana u meid Shenami,
zhe ſe glih ti u med nami;
Ker ſmo u greihih ſpozheti,
U nashem pervem Ozheti,
Miloſtva Miloſtva.
Diuiza Maria.
6.
Sveti Duh zheſte pride,
Nu s Gnado te obide;
Ti ſe Diuiza oſtala,
zhe ſe glih Mati poſtala;
Prezhudna prezhudna,
Diuiza Maria.
7.
Tu je taiſta Peiſsem;
Kir pride s Nebeſs leſem;
Od Boga je prejeta,
Od Angela ſapeita;
Preshlahtna preshlahtna,
Diuiza Maria.
2Spodaj je s črnim svinčnikom pripisano: Dežman Jakop Organist No potoška vas rojen Na Potoški vasi župnije Zagorje ob Savi l. 1867.
8.
Maria boshja Mati,
sdej nu ob nashi Smarti;
Sa naſs greishnike proſsi,
U Nebeſsa nam pomosi;
Dobrutlua Dobrutlva,
Diuiza Maria.2

Peiſsem od Svete Matereboschie
na Sveti Planin

1.
O brumni Romarÿ
Schiher bodite veseli
Na Sveti Planini.
Bote vi trost preeli
Ker ste perschli na leta Hrib.
Sponisnim Serzam pozhastiti
Maria gnadlua.
2.
Jest guishno morem retzt
To Boschia gnada suera
Kir se usche skus vetz
Tukai ta Andacht gmira
Skus te velike gnade reſs
Katere nam sprosi od Nebesch
Maria gnadlua.
3.
Wideozhe je letu
Usei greschniki sposnamo
De serze kamnitnu
Je tukai omezhenu
sa Duscha inu sa Telu
se tukai srauvie sadobi
skus Maria gnadlua
4.
Schelisch Poschegnam bit
Na Poli al per Hischi
Karkol schelisch sprosit
Tukai pomozhi jeshi
Schvina tut srauvie sadobi
Kater jo sem perporozi
K Marÿ gnadlui.
5.
Sdei moi Romarÿ
Sandachtio se osrite
K Marÿ gnadlui
prou is serza üsdechnite
prossite smano dons ta dan
deb nam usselei stala nastran
Maria gnadlua.
6.
Maria Schegnai nesch
uſsi se tebi srozehima
pred grecham uvari nesch
de uſselei brumnu schwiuimo
deb mi toku brumnu perschli
Boschie oblizhie gledati
Kteb Maria na vekomei
Amen.

Treka od Svete Planine.

1.
Posloschai zhelouik reuni
Ker dobisch pomuzh u potrebi
Jest ti dam nasnaine sdei
En pre sueti gnadlu krei.
2.
Tukai na sueti Planini
so se zhudischi sazheli
Tu nam sprizhioio leti
k so se sem obetali.
3.
Ker so bli u uelikich bolesnich
Drug u nawarnast na tech wodach.
Is Serza so üsdichnili sam.
Maria pomagi nam.
4.
Zelu ta naumna Schwina
Kje bla sem perporozehna
Je supet sdrauvi perschla
Maria jo je obwarwala.
5.
Lepo gosto semkei pridite
Mario suesta zhastit
i e
Kater sam namore prit
sei sna is serza usdichnit.
6.
Bodi u kar sa eni polesni
Marÿ se som oblubi
uſselei posch pomozh dobiu
zhe jo bosch suestu zhastiu.
7.
Uſsi se sdei knÿ obernimo
Sponisnim Serzam rezimo.
Maria poschegnai nasch
Na sapusti nas na ta ſadni zhaſs.
8.
Zhe pride zhes nas nadlugo
Uoiska Lakota al Kuga
Maria proſsi sa nas Boga
pred uſsim hudim uari nasch.
9.
Suſsebnu na sadno uro
Sproſsi nam prauo Pokora
Kadar od tod poidimo
Deu Nebeſsa pridemo.
Amen.

Ta Zherterta od Suet Planine

1.
O moj Romar semkei pridi
seno serzno andohtio.
Maria tebe pouabi
gor na sueta Planina
tukei omol tukei proſsi
bodesch gnado sadobiu
toko na sueti Planini
bosch ſerze resueseliu.
2.
Kater tega na ueriame.
Nei pride pogledat sam.
Sei on tukai guishno naide
Offer tablo uſsaki dan
S katermi so se sahualili
Kater so gnado sadobili
Tukei na sueti Planini.
per Divitzi Marij.
3.
Stu let bode skorei tega
kar je skusau wezhni Boch.
De on ozhe uſse katergo
Tukai reschio od nadlug
En naumni kater je noru
suesan je biu perpelan
Maschnik je sa nega molu
sdrau je biu nasai poslan
4.
drugi u tistem letu
pod en uoſs je padu biu
Teschek uoſs zhes nega teku
Tukai gnado je dobiu
Gnade so se uen delile
Al ni uſsem widioze blu
sdei se bodo resglassile
Huala wezhnimu Bogu
5.
O pozh tauschent krat ste srezheni
Moÿ brumni Stiftarÿ
Ker k Boschÿ zhast nar wezhi
ste se tolkai flisali
ste naredili
ubogim duscham dobru strili
Nu skus tu se je odperu
Leta schaz doberich dorau
6.
leta skriti schaz je leschou
sakopan weliku Let.
sdiga bode uſsaktiri neschu
Kater ozhe semkei prit.
Schaz nar wezhni je sa Duscha
Kater scheli Unebeſsa prit
Kater scheli deb se pobolschou
To se sna prou spokorit.
7.
O ti Mati pouna gnade
Ker widisch na ussestrani
po Staierskin inu p
a o
Krainskin plat
uſse tuoiga schegna scheli
usdigni tuojo sueto roko
po schegnei schitnu pole
blisou inu delezh sheroku
obuari winske gore.
8.
O Maria proſsem tebe
po schegnei uſse Stiftarie
bres troscha na pust od sebe
Tuoie brumne Romarie
Eno srezhno Sadna Ura
O Maria ſproſsi nam
skus sches
nasche grehe pokura
Nu wezhnu wesele tom Amen.

Peiſem od Dobriga Jutra.

1.
Sahualen bodi Vezhni Buh,
sa Letu donasho Jutru.
de smoga mi spet uzhakali,
de nismo vVeshnost raishali
Satu Boga hvalimo molimo.
2.
Kadar Meshnari Dan sgone.
nas vſse gori budjo
deb barsh gori uſtajali.
Bogu zhaſt n hualo dajali.
Svet Roshen Kranz molili molili.
3.
Petelini spodej pojaio,
Naſs vſse gor s budjo.
Ker sjutrej Buh Dari delÿ.
Kdur nega huali nu zhaſti.
Buh naſs bo poshegnou poshegnou.
4
Tizhze sjutrei sgudej poio,
preden se Dan na pozhi
Svoiga ſtvarnika hvaljo.
Nam leip Exempel dajaio,
deb mi tud Boga hvalili molili
5
Satu uſtanite gori vſsi,
tij ſtari inu Mladij.
Sahualite Goſpud Boga,
nu she dalej proſsite ga.
Deb naſs pred greiham obuaruou obuaruou
6
Uſtajaite gori uſse Ludje,
inu prou pre mislite,
zdeſte Nezoi Bogu slushili,
al ſte ga pak Reshelili,
sgreuanu nega pozhaſtimo pozhasstimo
7.
Uſtajai gor Gospodar,
nu klizh skupei dershinzo.
moli Svet Roshen kranz.
Sadubu bodesh en Velik shaz.
Buh te bode poshegnou poshegonou
8
Uſtaiate gor ledik Ludje,
Fantizhi inu Deiklze,
Nezoishno Nuzh premislite.
Zhe ſte pozhiuali Bogu h zhaſti
Shiher ſte veſseli Veſseli.
9.
Zhe ſte pak Boga Resheli,
she dones ſe spokorite
marebit she donashni Dan.
bote mogli dat Rajtnigo tam.
Kaj bo sa Vasho Dushizo Dushizo.
Amen

Slovesna pesem od Božje
Potne Cerkve Matere Marije

1
Veselimo se kristjani
Kjer smo danes skupaj zbrani
Kjer smo prišli mi
Prav zveseljem vsi
Knaši ljubi Materi.
2
Bod pozdravljena devica
Vseh kristjanov pomočnica.
Prosi ti zanas
Zdej in na zadni čas
Prosi ti Boga zanas
3
Zdej Marijo počastimo
In jo lepo porosimo
Deb Bla ona pri nas
Deb spalnila se čez nas
Kadar pride smrtni čas.
Fini s ſſ
Sveta Mati Božja Svete Planine
Prosi Boga zanas
Debnas Bog obvarval
Urje in hudi mras
Le sprosi Marija za nas
Kak lepa si marija
Prosi Boga zanas
Od daleč smo priromali
Usmili se čez nas
Marija Lušariska
Le prosi Boga za nas
Deb ble naše prošnje
Pri teb uslišane
Pesmi pri Litanijah Matere Božje. #MOGTa pripis je očitno imel vlogo naslova v nekem nadaljevanju; toda pisni prostor na naslednji strani je bil že popisan, nadaljevanja ni.

Peiſsem od Smarti, na Visho od
Angela Varha:

1.
OGrenka Smart preſtrashna Smart
Ti vſse Ludÿ pograbish;
Toj lok napet je vem Perſam,
zhlovek ga ne oslabish;
Tej koker dem vſsi sginemo.
Eden umarje sa tem Drugem.
Te uſame prozh na ſproſish jo,
S tojem Slatim rumenim.
2.
Koker na Duri bo terkala,
od ſhiveh Slavou uſeme;
shlahta te bo ſapushala,
koker ti tuoje Ude;
Okoku bosh Sam obhodu.
prezhudne teme Pote.
Kar dobriga ſebi ſturu,
To samu toje bode.
3.
Tedej bode lize bledu;
Uderte Ozhij globoku;
Sa-
Sa Parſi bo ſtalu hudu,
bres glaſu Uſta shroku;
lepota upade hvalena.
obeden ut ſe vezh nagane.
Koker en let omrasena,
okorna vſsa poſtane.
4.
Ti te
z s
hku leshish vpoſtli,
Tebe Veiſt mozhnu pezhe;
usmite ſlauov perjatli,
Ta Smart nem porezhe;
Vſse kar ſi lubga jmou.
bo tebe sapuſtilu.
ker bosh zhes kratki zhes mertu,
Se bo pred taboj skrilu.
5.
Ludjem bosh deilou velik ſemrat,
vſse pobeishjo od tebe;
uſak bo Nouſ Uſta stiskou rat,
s Roko pahou od ſebe;
Po-
Porezhe von von snim prezej,
Kdu bi to gnilobo dihou;
Glaboku ſperſtjo podſut bosbosh,
Spau nu dougu pozhivou.
6.
Kumej umarje truplu toje,
K Grobu bodo ga neſli;
Otrokam sheni trosh ſadni,
bojo shaloſt nu jok jmeili;
Kumej bosh ti pokopan.
Ta jok ſe bode uſmech prebernu.
utuoj jam bodesh gniu nutrohnu
oh praſtrashnu bosh ti ſmardu.
7.
Tukej bodo toje goſti,
zherui krote nu kazhe;
Aku lih jeh na povabish ti,
Truplu bo nem h ſhpishi;
Potebi bodo lazili.
inu te gerdga ſtrili.
Do-
Do musga koſti obrali,
Du bo mogu braniti;
8.
Kratki zhes bojo Smart tojo,
Ti toje obshaluali;
Kumej zherne farbe ſukno,
Sheſt Meizou noſili,
Sa Dusho kratku molili;
Potlej bodo mouzhali.
Erbzhi Blagu uleizhejo
Mash na bodo opraulali.
9.
Kumej enu Leitu preide,
voſs bodesh Prah ti ratou;
Ta ker momu Groba puide,
Kdu je leta bo uprashou;
Te glaboke jame vGlavo.
Buzha bode vſa gola.
Same koſti ſe vidjo,
Toku ſeti Smart zhastna.
10.
Poſledni Dan ta je nam skrit,
Kdu tega ozhe ſnati;
kader pride h teb ta Smart,
Nej ſe moresh podati;
Ozhete Sijnove nu Hzere.
poſoje Volli ſmakne.
Kralle Goſpude premizhe
U med te oboge jeh utakne.
11.
Ueni Slabi voske Shkrine,
bosh neſen s tuoiga Gradu;
Sa poſtlo te bodo dali,
Voblaina enu malu;
tou bode shaz ta posledne.
Glih Bogatem nu vbogmi.
Nezh Smart napuſti h pomuzhi,
ja nezh navelajo Slati.
12.
Komu Goſpoſtu Sapuſtish;
Veſsele zhazh nu bogaſtu;
bo drugem koker ti menish,
Tebi bode vſse odshlu;
Dnari v Shkrinah shraneni
Drugi bodo vshivalli;
Tebe pak vte Semli zherni;
Bodo zheruj Gladali.
13.
Kader te bo Smart poſhela,
Nobeden ten na bode iskou;
Shiu ſe biu sa Perjatla,
Martviga te bo Sourashu;
Hvala glaſs Gſpoſtu jme.
Sgine ter bode Sakritu.
Oſakaj Bezhi poſvetne,
zhlovek lubish na Sveitu.
14.
Sa taboj Smart tihu heti;
koker en tat ker krade;
zel nobeden nej naubeishi,
kunsht koraisha vſse upade;
Suoj ſtrup ona vſseim podaja.
Ozhesh al ne morsh ga piti;
Smart je vſselej nauſsmilena,
Ozhlovek k Nebu hiti.
15.
Na leipe Liza na gledej,
tud ne na rudezho farbo;
Norsko lepoto na shtemej,
toje Ozhÿ te golfajo;
ktier ſe nasramnu salubi.
Ta ſe preposnu joka.
Nazhiſtost tam vezhnu gori,
Hudizh jo v ſhveplu kuha;
16.
Kdu vej ok ni ta sadni dan,
leta toiga Shiuleina;
zhlvek premisli toje ſtan,
ak toja Veiſt nei zhiſta;
zhe ti u merjesh v Smertnim greihu.
Vezhnu moresh goreiti.
sgubish Dusho nu Tellu,
Moresh pogublen biti.
17.
Satu ogreishnik Nuzh nu dan;
moresh perpraulen biti;
De-
De kader Smart pride vtoj ſtam
Moresh rezhti k Smarti;
Jest ſe tebe nezh na boim.
Aku ſe lih ti preſiuna.
Dokler upam de ſadobim,
Miloſt Gnado od Boga.
18.
Lub Boga zhes vſse rezhÿ,
sgrevej prou greihe toje;
opuſt greishne perloshnoſti,
jenu hude Nauade;
Tok bosh po Smart hitru.
Vezhnu veſselje ushivou.
Boga lubu gledou vezhnu,
Tuoiga ſtvarnika hvalu.
19.
Kdu je snaidu Peiſsem leto,
Seje pogostu jokou;
usak dan smislu na Smart ſojo,
Seje h Grobu perpraulou;
Likar je en marlizh poſtau,
u meid martve biu poloshen;
Sa nim peruzh bosh tudi shou,
O ti moj lubi Chriſtian.
20.
OJesus ker ſi Smart nu krish,
Sa nas Greishnike preſtau;
Na ſtolu Nebeshkimu ſedish,
Ti bosh vſse Ludÿ ſodu;
Dej nam skus miloſt tuojo,
vſse greihe objokati.
Dej nam Gnado to poſledno;
Nu Sveti Reÿ ushivati.
Amen.

Peiſsem od ferdamane Dushe.
Na laſtno Visho.

1.
Poslushaite oChriſtiani;
kaj vam jest sdej povem;
nabodite toku Saſpani;
dopoveite vſsem Ludjem;
od te ferdamane Dushe.
kaj sen Glaſs sPekla ſpusha.
Dobru ga Samerkaite.
2.
Aube jest Dusha nasrezhna,
ker ſem greishnu shiueila;
Me je ta praviza Vezhna,
obſodila nu preklela;
De morem vPeklu goreiti.
Ner vezh Martre terpeiti.
ferdamana Vekomaj.
jes- 3 3.
Jesik moj na more ſrezhti;
uashem miſlam ſe na sdj;
kaj Marter vpeklenski pezhi,
Nam vezhnu na prej stoj.
vſse Martre na letim Sveitu.
zhe jeh ozhte ukupej useti.
ta nar maishi je per naſs.
4.
Kulku teushent pak je Marter,
Tam ker mij prebivamo;
Tankej ſo sheleisni gartri,
ker mÿ kehe jmamo;
Nezh na pomaga jokaine.
Tudi nezh tu klagvaine.
Gorje nam je na Veikomej.
5.
Pozhutki mojga shuota,
uſselej ſo greishni bili;
Doparnashal vſso ſramoto,
vſse lushte dopounili;
Aube sdej je sa nei djanu.
ze-
zelu uPeku ſakopanu,
uſredo te sherjauze.
6.
Jeſt namorem vam poveidat,
kaj terpe moje Ozhÿ;
vſselej ſo otle gledat,
te naspodobne Rezhÿ;
ſdej morejo shaloſtne biti.
kervave Souse tozhiti,
To bode na Veikomej.
7.
Usheſa rade poſlushale,
Opraulaine teh Ludÿ;
Nigdar nezh niſso shtmale,
ta Glaſs Boshih Beſedÿ;
koku hudu pak bode djalu,
ker ſe jem bo shrajalu.
joh nu vej na Veikomej.
8.
Jesik moj inu lete Uſta,
zhaſt blishnimu dol rekle;
bodi zhas Poſta ali puſta;
vſselej poshreishnu jeidle;
sdej me veiſtni zheru grise.
ker nimam kaple Vode blise.
Vezhno Lakoto terpim.
9.
Jeſt ſem Roke prevezh stegov,
ter na Pravizo posabu;
Na ptuje Blagu ſaſegu,
bogastu na kop grabu;
kaj nuza zeu Sveit dobiti.
Sojo Dusho pak sgubiti.
Na te vſse Vezhne zhaſse.
10.
Sem otu perje srediti,
od velike voferti;
zelu ſem otu sleteiti,
od te poſvetne zhaſti;
moiga Cilla niſem sadu.
Ampak pregloboku padu.
vtu Vezhnu ferdamaine.
11.
Prekleti naglauni greihi,
prekleta shleht navada;
ker meni vpeklenski kehi,
tolku Marter na klada;
Al Veiſtni zheru derezhi.
me nar vezh martra nu pezhe.
ker ſem jest Boga sgubu.
12.
Ja Vezhnu ſem jest Boga sgubu,
na bom ushivou vezh milosti;
Dusho nu Tellu ſem pogubu,
po moj namarnoſti;
Dokler ſe niſem ſpokuru.
bom v peklenskmo Ognu goru.
Ner vezh Martre terpu.
13.
Vender Martre bi enkrat Sashle,
ker bi Vezhnaſt na bila;
ta nar vezh martra pak je,
knigdar na bode menila;
o ve-
O Vezhnast Sila preſtrashna,
ker nigdar ni martre prazna,
Vezhnast nar vezh Martre.
14.
Prekleti tedej tovarshi,
Sapeliui Hudizhi;
Moje ſtarshi inu mlaishi,
krivi moje Dushizi;
prekleta Dusha nu Tellu.
Ker bo vezhnu vkop goreilu.
Preklet je vſse smano vret.
15.
Sdej ſte shlishali kriſtiani,
Glas ferdamane Dushe,
koku koune na vezhni zhas;
Sabstoin klagvaine ſpusha;
Sa volo ſoje pregreihe.
je pershla v peklenske kehe.
Von je ni pomagat vezh.
16.
Kobi sa noi vſsi Mashniki;
Mashvali inu molili;
tudi debi vſsi Svetniki,
sa noi Boga proſsili
vender bi Praviza Vezhna.
Nigdar te Dushe nasrezhne.
Von s Pekla naſpustila.
17.
Toku bodi zhlovek moder,
dokler na Sveitu shuish;
De na pridesh v Paku noter,
Na bodi nezheſer kriu;
zheſi Greishnik deilej Pokuro,
dokler jmash zheſs nu Urro.
Boshj Miloſt sadobit.
Amen.

Peiſsem od Vezhnoſti

1.
Vezhnaſt ſe perblishuje,
le taku govari;
Ter skerbnu premishluje,
Kter Sa Dusho skerbi;
Vezhnast ſtoi pred nami.
sdej bomo v noi pelani.
Oh kam poraishamo,
koku dougu bomo tankej,
Al pride kdu ſpet Senkei,
kdaj nasaj pridemo.
2.
Vſsi modri tega Sveta,
Vezhnoſt popiſuite;
Sonze Luna Nebeſsa
Vezhnoſt resloshite;
Gore inu Doline.
Bresne nu globozhine.
Vezhnoſt premerte:
Kdu tu ſturit Ozhe.
Ker ſrezht ni mogozhe:
Koku dougu terpi.
3.
Leit ſtou milion taushent,
Kader preteklu bo;
Ja milion milion taushent,
She Sazhetka na bo;
Oh nigdar inu vſselej,
Oh vſselej inu nigdar;
Vezhnost neutrudna.
Vſselej bo terpeila.
Nigdar konza jmeila.
Vezhnost naisgruntana.
4.
Aku bosh enkrat svelizhan,
Vezhnu isvelizhan bosh;
Aku bosh enkrat ferdaman,
Vezhen Naſrezhen bosh;
Sdej ſe prebieraite.
Veſsele ſi gmeraite.
Al pak ferdamaine.
Enkrat morte jokati,
Zhes greihe shalvati;
sdej al pak na Veikomej.
Amen.

Peiſem od Svete Mariethe Cortone
Na Visho, jeſt ſhelim en leip Exempl

1.
‌Sveta Marietha Cortona‌,
Ordna ‌Svetga Franciſka‌;
En exempel inu patrona,
Sa ſledniga Greishnika,
V mladost ſe je podala.
V greishni shpot nu Sramoto.
Tud druge Sapelala,
skus veliko lepoto. Repet tudi-
2.
Toku dougu je shveila
V pregreishni perloshnoſti;
Dopernashala shleht deila,
Navadne nazhistoſti;
Noter deſe je sgodilu..
Skus boshje perpusheine.
De ſo nie lubga vbili,
perprauli ob shuleine.
3.
V germoje ſo truplu skrili,
Kir pak je shiu greishnu;
Tud Dusho pogubili,
De je ferdamana Vezhnu;
Ta peſizhek tega martviga
Je ‌Mariethi‌ pokaſou;
U germouiu Shtier dni skritiga,
kir je smardu na snashnu.
4.
Kir tedej Boshja prauiza,
Je ſtrashnu ferdamala;
Nega pregreishno Dushizo,
‌Marietho‌ pak shonala;
Sa tu je ta zhas nu Urro.
Boshjo Milost ſposnala..
Sazhela delat pokuro,
u greihe nigdar vezh padla.
5. Tre-
Treki ornden te Pokure,
Pohleunu gori vſela;
Vtem da poſledne Urre,
Stanoitna shveila;
Kir pak orden te pokure
Vezh Svetnikou Nebeshkih,
veidnu ſkasat Samore,
Duhounih nu desheuskih.
6.
Sakai vtem ordnu je shiv,
Sveti Kral ‌Ludouikus‌,
Deshelski Mashnik Svet Iuo,
Sdrugem vezh ‌Sveti Rokus‌,
Dvei ‌Eliſabeth‌ Kralize.
Duhoune nu dusheuske.
Svete Vdove nu Duize
Chriſtuſove Neveiſte.
7.
Novizh ‌Marieta Cartona‌,
prevelika greishniza;
Skus Pokuro tega ordna,
Je ratala Svetniza;
Toku muzh prave pokure.
Nikar le odpushaine.
Ampak tud reiſs samore,
Dobiti poſvezheine.
8.
‌Marietha‌ ſe je poſtila,
Sa Pokuro gaishlala;
Soj greishni ſhvot Krotila,
Nauſmilenu martrala;
Veidnu je premishlvala
Chriſtuſou Terpleine,
S Magdaleno obiokvala.
Svoje greishnu Shuleine.
9.
Shaloſt Marie Duize,
V ſoimu Serzu skusla;
Na Shvotu nu Dushizi,
Boshjo martro zhutila;
Koker ‌Sveti Magdaleni‌,
Je Chriſtus ktroshtu reku.
De ſo greihi odpusheni,
Toku tud ‌Marieti‌.
10.
Le v pokur je shveila,
Stanoutnu dveiſet Leit;
Koker je vſelej sheleila,
Buh je dau vpokur umreit;
je mirakel te pokure.
Dokler nie Svetu Tellu.
Noter do ſedaine Urre,
zhes shtier ſtu Leit je zelu.
11.
Sveta ‌Marietha‌ pak leshi
V Lashkim Meistu ‌Cortona‌;
Lepu po Nebeshku d
a i
shÿ,
Teh greishnikou Patrona;
tamkei veidnu osrauluje.
Sapushene bounike.
Martve klebnu obuduje.
k pokuri te greishnike.
12.
Ta ſtrah ozhitne shtrafnige,
Je ‌Marieto‌ permorou;
De ſe je ſpraue Manige,
Podala vto Pokuro;
Kader je ſuoiga tovarsha;
Ferdamanga vidla.
Se je te prauize uſtrashla,
kir ga je pogubila.
13. Tudi-
Tud s ſtraham vÿ greishniki,
Podaite ſe h Pokuri;
Kir tud v Paklu marabiti,
Vashi tovarshi gore;
Kir vaſ greishne Buh sashona.
Sposnaite nega Gnade.
Koker ‌Marietha Cartona‌,
Tud vaſs h pokuri vabi.
14.
Kir ſe en greishnik ſpokori,
Al pak ena greishniza;
V Nebeſsih veſele ſturÿ,
Praui vezhna Resniza;
She vezh je resveſeli
hj l
a.
Voſ volen Sveit ‌Marietha‌.
Kir ſeje tok ſpokorila,
De je ratala Svetniza.
15.