Glasbena folklora Prlekije
Pesmi
Druga, elektronska, pregledana izdaja
Josip Dravec
Uredila
Mojca Kovačič
Matija Ogrin
Redakcija besedila v urejevalniku besedil, obdelava prvotnega slikovnega gradiva
Tadej Murkovič
Priprava novih notografij
Mojca Kovačič
Obdelava zvočnih posnetkov
Peter Vendramin
Tadej Murkovič
Pretvorba in redakcija besedila v zapisu TEI
Jernej Kusterle
Matija Ogrin
Redakcija zapisa TEI, povezave med gradivom, pretvorba XSLT in postavitev na splet
Jan Jona Javoršek
Elektronska izdaja (verzija 0.3)
2017-01-23
Obseg: 1,5 Mb XML; besedilo: 622.276 znakov:
Josip Dravec
Glasbena folklora Prlekije. Pesmi
Slovenska akademija znanosti in umetnosti
Ljubljana
1981

GLASBENA folklora Prlekije : pesmi = Musical folk-lore of Prlekija : songs / [zbral, uredil ter uvod, analizo gradiva in priloge napisal] Josip Dravec ; [notograf J. Rakar]. - Ljubljana : Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1981 (v Ljubljani : Univerzum). - 525 str., [1] zganj. zvd. : note ; 24 cm. - (Dela / Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Razred za filološke in literarne vede = Opera / Academia scientiarum et artium Slovenica, Classis II: Philologia et litterae ; 36. Inštitut za slovensko narodopisje = Institutum ethnographiae Slovenorum ; 11)

Sprejeto na seji razreda za filološke in literarne vede Slovenske akademije znanosti in umetnosti dne 13. decembra 1977 in na seji predsedstva dne 9. februarja 1978. Urednik dopisni član Boris Merhar.

Elektronsko izdajo so z delom ali s finančnimi sredstvi podprli Biblioteka SAZU, Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti in Kulturno društvo Anton Krempl.

Opis sprememb...
  2017-01-27: Jan Jona Javoršek - Tehnični posegi v zapis XML za ureditev preloma in izdaje v zapisu HTML.
  2017-01-23: Matija Ogrin - Dodal uvod, uredil front, dopolnil kolofon.
  2017-01-06: Matija Ogrin - Jernej Kusterle - Nadaljnje urejanje in označevanje strukture (2. del).
  2016-12-29: Jernej Kusterle - Vnos oznak TEI za povezavo notografij in besedil pesmi (1. del).
  2016-12-27: Matija Ogrin - Pretvorba besedila v zapis TEI, vnos vzorca za označevanje.
  2016-12-22: Mojca Kovačič - et al.: Končana priprava v urejevalniku besedil, izdelane notografije in digitalizirani glasbeni posnetki.