Slovenske oporoke in prisežna besedila o oporokah (1671–1850)
Elektronska izdaja
Boris Golec
Uredil
Matija Ogrin
Strokovni pregled
Majda Merše
Kozma Ahačič
Verzija 1.0
Datoteka: 752,2 kB XML; obseg besedila: 279.075 znakov
Za izdajatelja
Marko Juvan
Založba ZRC, ZRC SAZU
Za založnika:
Oto Luthar
Glavni urednik založbe:
Aleš Pogačnik
ISBN 978-961-254-995-4

Monografija je nastala v digitalni obliki s transkripcijo in analizo virov, opisanih v poglavju Pregled slovenskih oporok (1671–1850) in z oporokami povezanih prisežnih besedil (1734–1795).

Opis sprememb...
    2017-03-09: Matija Ogrin - Dodal predgovor; popravki v kolofonu; korekture recenzentov; verzija 1.0.
    2017-02-28: Matija Ogrin - Jan Jona Javoršek - Pretvoril v zapis TEI, dodal kolofon; postavitev na splet.
    2017-02-27: Boris Golec - Pregledal, uskladil strukturo poglavij, pregledal podpise v prepisih.
    2017-02-26: Matija Ogrin - Pregledal, predlagal popravke, vrnil avtorju.
    2016-12-28: Boris Golec - Dodal zadnje vnose, končal pisanje monografije v urejevalniku besedil.