Odmev verskih resnic in kontroverz v slovenski cerkveni pesmi od začetkov do konca 18. stoletja
Druga, elektronska, pregledana izdaja
Marijan Smolik
Uredil
Matija Ogrin
Lektura in redakcija
Darja Markoja
Rok Dovjak
Druga, pregledana izdaja, prva elektronska izdaja (1.0)
Besedilo: 728.374 znakov. Datoteka XML: 1,5 MB
Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU
Novi trg 2
Ljubljana
SI-1000
2011-01-09
ISBN 978-961-254-172-9
Marijan Smolik
Odmev verskih resnic in kontroverz v slovenski cerkveni pesmi od začetkov do konca 18. stoletja (Inavguralna disertacija)
Semeniška knjižnica
Ljubljana
1963
Odmev verskih resnic in kontroverz v slovenski cerkveni pesmi od začetkov do konca 18. stoletja : (inavguralna disertacija) / Smolik Marijan. - Ljubljana : Semeniška knjižnica, 1963 (v Ljubljani : Semeniška knjižnica). - XVII, 312 str. ; 29 cm
Opis sprememb...
 • 2017-02-09: Matija Ogrin - Drobni popravki.
 • 2013-11-28: Matija Ogrin - Drobni popravki.
 • 2012-07-02: Matija Ogrin - Drobni popravki in komentarji v XML.
 • 2011-01-09: Jan Jona Javoršek - Postavitev na splet, izdaja 1.0.
 • 2011-01-06: Rok Dovjak - , Matija Ogrin - Urejena notranja sklicevanja, popravki v kolofonu.
 • 2010-11-16: Jan Jona Javoršek - , Rok Dovjak - Identifikatorji kitic, notranja sklicevanja.
 • 2010-06-15: Matija Ogrin - Korekture, uredniška pojasnila, notranja sklicevanja.
 • 2010-01-04: Jan Jona Javoršek - Postavitev na splet, izdaja 0.9.
 • 2009-12-24: Matija Ogrin - Pretvorba v zapis TEI, redakcija strukture, popravki, kolofon TEI.
 • 2009-12-09: Darja Markoja - Končano lektoriranje in redakcija v urejevalniku besedil.
 • 2009-09-30: Alenka Maček - Končana pretvorba v besedilno obliko (OCR) in vnos podatkov.