Neznano in pozabljeno iz 18. stoletja na Slovenskem
Druga, elektronska izdaja
dr. Miha Preinfalk
Recenzenti
dr. Jožica Narat
dr. Luka Vidmar
dr. Dejan Zadravec
Prevodi v nemščino
mag. Niko Hudelja
Redakcija elektronske izdaje
Alenka Maček
Matija Ogrin
Izdaja 1.0
2,1 Mb XML; 60,7 Mb JPG; 1.117.757 znakov besedila
Slovensko društvo za preučevanje 18. stoletja
Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU
Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU
2013-12-02
ISBN 978-961-254-806-3

Avtorske pravice za besedilo te izdaje določa licenca Creative Commons Priznanje avtorstva–Brez predelav 2.5 Slovenija

Osemnajsto stoletje na Slovenskem
Uredniški odbor
Boris Golec
Metoda Kokole
Matija Ogrin (gl. ur.)
Luka Vidmar
Miha Preinfalk
ISSN 2386-0286
1

Vir te elektronske izdaje je prvotna elektronska objava v obliki pdf iz leta 2011, ISBN 978-961-92198-1-2

Opis sprememb...
  • 2015-05-05: Matija Ogrin - Manjši redakcijski popravki in korekture. Uvrstitev v zbirko Osemnajsto stoletje na Slovenskem. Izdaja 1.0.
  • 2013-12-02: Matija Ogrin - Označil osebne podatke avtorjev po elementih in jih zavil v element <byline>.
  • 2013-11-29: Matija Ogrin - Popravki; dodane oznake za odstavčne navedke <quote>. Verzija 0.9.
  • 2013-11-21: Matija Ogrin - Popravki, urejanje. Verzija 0.8.
  • 2013-11-19: Alenka Maček - , Matija Ogrin - Redakcija v zapisu RTF, pretvorba in urejanje v XML-TEI.