Leto 1713 in njegovi odmevi v slovenskem prostoru
Uredil
dr. Miha Preinfalk
Recenzenta
dr. Luka Vidmar
dr. Dejan Zadravec
Lektoriranje
dr. Andreja Legan Ravnikar
dr. Jožica Narat
Jakob Müller
Lektorica za nemščino
dr. Tanja Žigon
Lektor za angleščino
dr. Dejan Zadravec
Redakcija elektronskega zapisa
Matija Ogrin
Izdaja 1.0
588,4 kB XML; 27,7 Mb JPG; 386.064 znakov besedila
Slovensko društvo za preučevanje 18. stoletja
Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU
Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU
2015-06-15
ISBN 978-961-254-807-0

Avtorske pravice za besedilo te izdaje določa licenca Creative Commons Priznanje avtorstva–Brez predelav 2.5 Slovenija

Osemnajsto stoletje na Slovenskem
Uredniški odbor
Boris Golec
Metoda Kokole
Matija Ogrin (gl. ur.)
Luka Vidmar
Miha Preinfalk
ISSN 2386-0286
2

Ta elektronska izdaja je nastala neposredno iz recenziranih, lektoriranih in urejenih elektronskih besedil avtorjev prispevkov in nima predhodnice v tiskani obliki.

Opis sprememb...
  • 2015-09-23: Jan Jona Javoršek - Tehnično-uredniške spremembe oznak in postavitve slik za podporo spletne izdaje; izdaja 1.0.
  • 2015-06-15: Matija Ogrin - Uredil spletne reference, pomanjkljive odstranil; vnos zadnjih korektur avtorjev; izdaja 1.0.
  • 2015-05-12: Matija Ogrin - Ponovno pretvoril iz urejevalnika besedil zaradi izpadlih opomb; združil obe verziji, odstranil neurejene @rend. Verzija 0.9.
  • 2015-05-05: Matija Ogrin - Dodal slikovno gradivo, pretvoril v zapis TEI, redigiral strukturo, oznake afiliacije itn.