Slovenska glasbena dediščina

Slovenska glasbena dediščina je spletna knjižna zbirka Muzikološkega instituta ZRC SAZU, ustanovljena leta 2012. Je prva taka zbirka v Sloveniji in v njej bodo našle svoje mesto znanstvene izdaje glasbenega gradiva, notnega in drugega, ter raziskave s področja nacionalne glasbene dediščine.

Glavna in odgovorna urednica
Metoda Kokole (Muzikološki inštitut ZRC SAZU)
Uredniški odbor
Katarina Šter
(Muzikološki inštitut ZRC SAZU),
Klemen Grabnar
(Muzikološki inštitut ZRC SAZU),
Aleš Nagode
(Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani)
ISSN 2335-3317
Več