Bibl 039

Knjižen drobec iz protestantske dobe


analitična raven:
avtor: Levec, Fran
naslov: Knjižen drobec iz protestantske dobe
monografska raven:
naslov: LZ
impresum:
datum: 1888
obseg enote enota: pp : 320
opomba: Prva objava pesmi Roža zjutraj cvete, 1643