Bibl 040

Literarna tradicija v Evangelijih in listih, Od Schönlebna do Japlja (1672 – 1787)


analitična raven:
naslov: Literarna tradicija v Evangelijih in listih, Od Schönlebna do Japlja (1672 – 1787)
monografska raven:
naslov: DS
impresum:
datum: 1917
obseg enote enota: pp : 282