Index 089

Roža zjutraj cvete


identifikator rokopisa:
vsebina rokopisa:
razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: pesem :
naslov: Roža zjutraj cvete
seznam bibliografskih enot:
zgodovina:
izvor:
čas nastanka: 1643
kraj nastanka: Dob
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Index 089. Tercelij, Mihael: Roža zjutraj cvete. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:index_index_089/VIEW/ [ datum dostopa ]